با توجه به اینکه اکثر طرح‌های توسعه در دبی با کارهای لوله‌کشی و برقی سروکار دارند، افزایش قیمت مس باعث ایجاد دردسر برای مقاطعه‌کاران شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، مقاطعه‌کاران می‌گویند: به علت اهمیت سیستم‌های سیم‌کشی برقی و کاربرد فلزات، ازدیاد قیمت مس در بخش لوله‌کشی و برق اثر شدید خواهد داشت.

قیمت مس و فلزات در مراکز مبادله لندن و نیویورک افزایش داشت. این قیمت‌ها به علت ازدیاد قیمت نفت و مناقشه هسته‌ای ایران افزایش پیدا کرده‌اند. در مرکز مبادله لندن مس برای تحویل سه ماهه ۲۲۰‌دلار یا ۳درصد افزایش داشت و به ۷۶۷۰‌دلار در هر تن رسید. دیروز در مرکز مبادله نیویورک قیمت مس برای تحویل در ماه دسامبر ۷۵/۱۱ سنت یا ۵/۳ درصد افزایش داشت و به ۴۷۵/۳‌دلار هر پوند رسید. مشکل واقعی برای مقاطعه کارانی که در بازار پرنوسان فعلی کار می‌کنند، چالش بزرگ در برآورد و تعیین قیمت پیشنهادی است. بسیاری از مقاطعه‌کاران که در کارهای لوله‌کشی و برقی درگیر هستند، به علت الزام به قیمت‌های ثابت قرارداد، دچار ضررهای هنگفتی می‌شوند و خطر افزایش هزینه‌های تامین مواد‌اولیه را تحمل می‌کنند. در این بازار، بدون شرط و الحاقیه در مورد بالا رفتن قیمت که امکان تطابق با هزینه قرارداد را امکان‌پذیر می‌سازد، هر‌گونه ازدیاد قیمت مواد اولیه کلیدی مقاطعه کار را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.