در هفته گذشته (یازدهم لغایت پانزدهم شهریور ماه) در بورس فلزات تهران جمعا ۲۰۹‌هزار و ۹۵‌تن انواع فولاد، مس، آلومینیوم، روی، کنسانتره فلزات گرانبها و مولیبدن به ارزش یک تریلیون و ۲۶۵‌میلیارد و ۹۱۹‌میلیون و ۵۰۰‌هزار ریال داد و ستد شد. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، آمار کل معاملات بورس در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل از آن، از لحاظ حجم ۱۲۹‌درصد و از نظر ارزش ۸۳‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است، در هفته مورد بررسی ۲۰۴‌هزار‌تن انواع محصولات فولادی به ارزش یک‌تریلیون و ۳۶‌میلیارد و ۵۰۹‌میلیون و ۴۲۰‌هزار ریال معامله شد که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۵۶/۹۷ و ۸۸/۸۱‌ درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده است. همچنین ۳‌هزار و ۵۶۰‌تن از انواع محصولات آلومنیومی به ارزش ۹۳میلیارد و ۹۷۴‌میلیون ریال معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۷/۱ و ۴۲/۷‌درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد. در گروه محصولات مسی نیز یک‌هزار و ۳۸۰‌تن انواع محصولات مس، به ارزش ۹۹‌میلیارد و ۴۰۳میلیون و ۶۸۰‌هزار ریال معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶۶/۰ و ۸۵/۷‌درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده است.

براساس این گزارش در هفته مورد برسی در گروه کنسانتره مولیبدن نیز، ۹۰‌تن سولفور مولیبدن به ارزش ۲۱میلیارد و ۱۵۲‌میلیون و ۳۲۰‌هزار ریال معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۰۴/۰ و ۶۷/۱‌درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

۴۰‌تن شمش روی نیز به ارزش یک‌میلیارد و ۳۸۰‌میلیون و ۴۰‌هزار ریال در این هفته داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۰۳/۰ و ۱۱/۰‌درصد از کل معاملات را از آن خود کرد. در گروه کنسانتره فلزات گرانبها نیز در این هفته ۲۵‌تن کنسانتره به ارزش ۱۳میلیارد و ۵۰۰‌میلیون و ۴۰‌هزار ریال معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۰۱/۰ و ۰۷/۱‌درصد از معاملات را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، از کل معاملات صورت گرفته در بورس طی هفته گذشته ۱۹۳‌هزار و ۲۴۰‌تن به ارزش ۹۶۴‌میلیارد و ۳۶۶‌میلیون و ۹۴۰‌هزار ریال به صورت سلف و ۱۵‌هزار و ۸۵۵‌تن به ارزش ۳۰۱‌میلیارد و ۵۵۲‌میلیون و ۵۶۰‌هزار ریال به صورت نقدی داد‌وستد شد.

این گزارش می‌افزاید، تالار این بورس در هفته مورد بررسی شاهد جمعا ۲۳۴‌هزار و ۱۸۵‌تن عرضه و در مقابل ۳۶۴‌هزار و ۱۷۵‌تن تقاضا برای محصولات فوق‌الذکر بود.