با بهره‌برداری از طرح‌های هرمزآل و آلومینیوم جنوب تا سه سال آینده، ظرفیت تولید آلومینیوم کشور به ۷۵۰هزار تن خواهد رسید. مرتضی مرجانی سرپرست شرکت آلومینیوم ایران در گفت‌وگو با ‌مهر‌ گفت: طرح‌های هرمزآل و آلومینیوم جنوب که هم‌اکنون درمرحله احداث قراردارند، طی سه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

به گفته وی، سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ سال‌های سرمایه‌گذاری در بخش آلومینیوم محسوب می‌شوند که نتیجه این سرمایه گذاری در سال ۸۷ و ۸۸ مشخص خواهد شد.

سرپرست شرکت آلومینیوم ایران درخصوص طرح‌های توسعه‌ای شرکت خاطرنشان کرد: علاوه بر طرح ۱۱۰هزار تنی آلومینیوم اراک که جایگزین خطوط فعلی می شود، در مجتمع آلومینیوم المهدی پروژه تولید آند خام با ۹۹درصد پیشرفت و پخت آند و میله گذاری به ترتیب با ۹۱درصد و ۷۳‌درصد پیشرفت در دست اقدام است.

وی گفت: درشرکت آلومینای ایران طرح‌های افزایش ظرفیت سالانه تا ۲۸۰‌هزار تن بررسی می شود.

وی ادامه داد: قرار است این طرح ها توسط بخش خصوصی انجام شود.

مرجانی با اشاره به افزایش تولید آلومینیوم در سال‌جاری و سال های آینده در کشور افزود: تا سه سال به علت عدم بهره‌برداری از ظرفیت جدید با ثبات تولید مواجه خواهیم بود و میزان تولید دراین سال‌ها درحدود ۲۱۸‌هزار تن خواهد بود.

وی به دو عامل برق ومواد اولیه به عنوان مشکلات اساسی دربخش تولید آلومینیوم اشاره و تصریح کرد: درصورت عدم تامین به موقع برق و مواد اولیه خط تولید با مشکل مواجه خواهد شد. سرپرست شرکت آلومینیوم ایران خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی چالش اصلی بر سر راه توسعه صنعت آلومینیوم، انرژی است.