کارخانه‌های نورد CIS در راستای احتمال روز افزون ضعف بازار در آینده‌ای نزدیک، رقم‌های پیشنهادی خود را برای صادرات محصولات طویل سبک تغییر نداده اند. به گزارش سیمافلز، یک تاجر می‌گوید: اکنون کارخانه‌های نوردی به این واقعیت پی برده‌اند که دیگر امکان بالاتر بردن قیمت‌ها وجود ندارد بنابراین احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد روند کلی قیمت‌ها اندکی روبه سقوط گذاشته است.قیمت‌های صادرات بیلت از سوی کارخانه‌های نوردی اوکراینی و روسی طی این هفته حدود ۴۰۰‌دلار فوب دریای سیاه بود و برخی از معاملات به قیمت کمتر از ۳۹۰‌دلار فوب انجام گرفت.معامله‌ای که اخیرا برای آرماتور گزارش شده به قیمت ۴۴۰-۴۳۰‌دلار فوب دریای سیاه بوده است، در حالی که سیم مفتول توری به قیمت ۴۷۰-۴۵۰‌دلار فوب معامله شده است. مرچنت بار نیز دو هفته پیش به قیمت ۵۲۰-۵۰۰‌دلار فوب دریای سیاه فروخته شد.