گروه بورس فلزات- قیمت انواع فلز در رینگ مبادلاتی بورس فلزات لندن طی ماه گذشته میلادی افزایش یافت. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، قیمت انواع فلز به غیر از آلومینیوم در مبادلات ماه جولای اندکی افزایش یافت گرچه روند رشد قیمت‌ها در رینگ مبادلاتی LME این بار بسیار کند بود و مانند گذشته چشمگیر نبود.

بنابراین گزارش تنها فلزی که روند صعود آن طی مبادلات یک ماه گذشته یکباره اتفاق افتاد، نیکل بود.

همچنین آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم که در مبادلات ماه گذشته با نوسان قیمت مواجه بود سرانجام در انتهای ماه جولای با کاهش قیمت نسبت به مبادلات ابتدای ماه باقی ماندند.

براساس این گزارش مس با رشد ۲۶۴‌دلاری نسبت به ابتدای ماه با نرخ ۷‌هزار و ۶۳۸‌دلار در هر تن به صورت نقدی خریداری شد به نرخ فروش نقدی این فلز ۷‌هزار و ۶۳۹‌دلار بود.

براین اساس موجودی مس در ۲۸ جولای در انبارهای LME ‌ه۹۸هزار و ۳۵۰‌تن بود که از این مقدار ۹۱‌هزار و ۷۷۵‌ تن آن مورد مبادله قرار گرفت.

همچنین خرید و فروش سه ماهه مس در بیست و هشتم جولای با قیمت به ترتیب تنی ۷‌هزار و ۵۸۹‌ و ۷‌هزار و ۵۹۰‌دلار انجام شد.

روی نیز طی مبادلات ماه‌‌جاری از رشد ۵۴‌دلاری در هر تن برخوردار شد و در بیست و هشتم جولای با نرخ ۳‌هزار و ۲۷۵‌دلار به صورت نقدی برای خرید در نظر گرفته شد، فروش نقدی آن با قیمت ۳‌هزار و ۲۷۵‌دلار و ۵۰‌سنت بود.

فعالان بازار خرید و فروش اعتباری ۳ ماه روی را با رشد قیمت پیش‌بینی کرده و خرید آن با نرخ ۳‌هزار و ۲۸۲‌دلار و فروش آن با قیمت ۳‌هزار و ۲۸۲‌دلار صورت گرفت.

موجودی این فلز در انبارهای LME در بیست و هشتم جولای ۱۸۶‌هزار و ۷۰۰‌تن بود که از این مقدار ۱۳۵‌هزار و ۵۰۰‌تن آن مبادله شد.

این گزارش می‌افزاید: قلع نیز از دیگر فلزاتی بود که در مبادلات ماه گذشته میلادی از رشد قیمت برخوردار شد.

قیمت خرید نقدی این فلز با رشد ۳۲۵ دلاری نسبت به مبادلات ابتدای ماه در بیست و هشتم جولای با قیمت ۸هزار و ۳۲۵ دلار انجام شد و فروش آن با نرخ ۸هزار و ۳۵۰ دلار صورت گرفت.خرید و فروش سه ماهه اعتباری قلع نیز با اندکی رشد نسبت به خرید و فروش نقدی پیش‌بینی و انجام شد، به طوری که نرخ خرید سه ماهه قلع ۸هزار و ۴۰۰ دلار در هر تن و فروش آن با قیمت ۸هزار و ۴۳۵ دلار انجام شد.

موجودی فلز قلع در بیست و هشتم جولای ۱۱هزار و ۹۵ تن بود که از این مقدار ۱۰هزار و ۷۳۵ تن آن در این تاریخ دادوستد شد.

سرب نیز که مدت‌ها است در مرز یک هزار دلار با نوسان قیمت مواجه می‌شود، در مبادلات بیست و هشتم جولای با رشد ۹۳ دلاری نسبت به مبادلات ابتدای ماه با نرخ یک هزار و ۶۸ دلار به صورت نقدی خریداری شد و فروش آن نیز با قیمت یک هزار و ۶۹ دلار بود.

خرید و فروش سه ماهه سرب در رینگ مبادلاتی بیست و هشتم جولای با قیمت به ترتیب تنی یک هزار و ۸۵ و یک هزار و ۷۲ دلار صورت گرفت.موجودی انبار سرب در انبارهای بورس فلزات لندن ۱۰۳هزار و ۶۵۰ تن بود که از این مقدار ۸۶هزار و ۷۵۰ تن مورد معامله قرار گرفت.

نیکل با رشد چشمگیر ۳هزار و ۲۲۰ دلاری در مبادلات پایان ماه ظاهر شد. کلا نوسان قیمت این فلز به دلیل رشد و کاهش موجودی آن در انبارهای LME به شدت بالا و پایین می‌رود به طوری که بیشتر اوقات نوسان آن از مرز یک هزار دلار می‌گذرد.

بنابراین گزارش خرید نقدی نیکل در بیست و هشتم جولای با نرخ ۲۵هزار و ۹۰۰ دلار انجام شد و این فلز با نرخ ۲۶هزار دلار به فروش رسید.همچنین خرید و فروش سه ماهه اعتباری نیکل با کاهش قیمت پیش‌بینی شد به طوری که نرخ خرید سه ماهه آن ۲۴هزار و ۷۰۰ دلار و فروش آن با قیمت ۲۴هزار و ۷۰۵ دلار رقم خورد.

موجودی نیکل در انبارهای بورس‌فلزات لندن در بیست و هشتم جولای ۴هزار و ۲۷۲ تن بود که از این مقدار یک‌هزار و ۴۰۴ تن آن داد و ستد شد، موجودی نیکل در انبارهای LME در ابتدای ماه ۹هزار و ۹۹۰ تن بود در حالی که در مبادلات انتهای ماه به یکباره با کاهش ۵هزار تنی مواجه شد که برای این فلز رقم قابل توجهی است.

آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم که در رینگ مبادلاتی بیست و هشتم جولای هر دو با کاهش قیمت نسبت به مبادلات ابتدای ماه مواجه شدند. هر یک به ترتیب با کاهش ۹۸ و ۱۵۵دلاری با نرخ دو‌هزار و ۴۵۸ و دو‌هزار و ۱۹۵دلار به صورت نقدی خریداری شدند و فروش آنها با نرخ دو‌هزار و ۴۵۸دلار و ۵۰سنت و دو‌هزار و ۲۱۵دلار صورت گرفت.

خرید و فروش سه ماه آلومینیوم که با رشد قیمت در نظر گرفته شده بود، با قیمت دوهزار و ۵۰۵دلار و ۵۰سنت برای خرید و دوهزار و ۵۰۶دلار برای فروش صورت گرفت.

همچنین آلیاژ آلومینیوم با قیمت دوهزار و ۲۱۰دلار به صورت سه ماه اعتباری خریداری شد و با مبلغ دوهزار و ۲۲۰دلار به فروش رسید.

موجودی آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم انبار بورس‌فلزات لندن در بیست و هشتم جولای ۷۱۴هزار و ۲۲۵ تن و ۵۸هزار و ۷۶۰ تن بود که از مقدار ذکر شده ۶۵۱هزار و ۸۰۰ تن از آلومینیوم و ۴۵هزار و ۹۴۰ تن از آلیاژ آلومینیوم در همان روز مورد مبادله قرار گرفت.