به منظور آگاهی و اطلاع بیشتر خوانندگان نسبت به بیشترین عرضه و تقاضا در بازار، در این صفحه هر روز 10 شرکت اول معرفی شده و در جدول زیر آمار روزانه مربوط به عرضه و تقاضا ارائه می شود.

بیشترین عرضه
سرمایه‌گذاری غدیر دیروز صدرنشین جدول بیشترین عرضه شد. رده دوم این گروه را سرمایه‌گذاری غدیر به خود اختصاص داد. «وغدیر» با سرمایه 5هزار و 62میلیارد ریال، سود هر سهم خود را مبلغ 670ریال برای سال‌مالی 85 پیش‌بینی کرده است.این شرکت در دوره سه ماهه تنها 2درصد از EPS خود را محقق کرده است.مبلغ سهام به میلیون ریال


بیشترین تقاضا
شرکت نمونه دیروز در جدول بیشترین تقاضا عنوان نخست را به دست آورد. جایگاه نهم این گروه را سرمایه‌گذاری ساختمان ایران از آن خود کرد «وساخت» سود هر سهم خود را برای سال‌مالی منتهی به۳۰ اردیبهشت ماه ۸۶ برابر رقم ۳۰۰ریال پیش‌بینی کرده است سرمایه این شرکت بالغ‌بر ۸۸۰میلیارد ریال است. ۵۰درصد سهام «وساخت» شناور آزاد است.تمبلغ سهام به میلیون ریال


ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس