گروه بورس - شرکت سیمان هرمزگان تا پایان اردیبهشت‌ماه معادل 55درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال خود را محقق کرد.

براساس گزارش سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهران، سیمان هرمزگان توانست تا پایان دوره ۶ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه، برای هر سهم خود مبلغ یک هزار و ۱۸۴ریال سود محقق کند. «سهرمز» درآمد هر سهم سال‌مالی منتهی به آبان‌ماه امسال را با ۱۳۵میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۲هزار و ۱۴۶ریال پیش‌بینی کرده است. شرکت اعلام کرده، با توجه به اینکه محل کارخانه در منطقه محروم واقع است، مطابق مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری (۰۴/۰۹/۸۱)، به مدت ۱۰سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و مالیات فوق مربوط به فعالیت‌های غیرعملیاتی است.
پیش‌بینی عملکرد سیمان هرمزگان برای سال‌مالی 86 در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل به ترتیب فروش 3درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته 14درصد افزایش، سود عملیاتی 7درصد کاهش و سود خالص 5درصد کاهش نشان می‌دهد. شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال‌مالی منتهی به 30/08/86 را در تاریخ‌های 13 آذر 85 و 15 فروردین امسال نیز مبلغ 2146ریال اعلام کرده بود. بر اساس اطلاعات ارسالی اخیر، شرکت سیاست تقسیم سود سال‌مالی منتهی به اردیبهشت امسال را اعلام نکرده است، لیکن طی اطلاعات ارسالی مورخ 13/09/85 اعلام کرده بود که هیات‌مدیره در نظر دارد، مبلغ 174میلیارد و 360میلیون ریال (مبلغ 1287ریال به ازای هر سهم)، جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کندبنابراین اطلاعات سیمان هرمزگان تا پایان اردیبهشت‌ماه مبلغ 331میلیارد و 945میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 8درصد افزایش داشت و 50درصد از بودجه این شرکت را محقق کرده است.