گروه بورس - سود عملیاتی شرکت معدنی دماوند ۱۳۶درصد افزایش یافت.

به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۸۶ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل فروش با ۴۰درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته با ۳۲درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات با ۱۱۴درصد افزایش مواجه شده است. این شرکت دلایل تغییر را افزایش مقدار فروش و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اعلام کرده است. بنابراین گزارش، درآمد هر سهم «کدما» برای سال مالی مزبور با سرمایه ۱۰میلیارد ریال مبلغ ۳۰۰ ریال به طور خالص پیش‌بینی شده است.