گروه بورس - سود عملیاتی شرکت لامپ پارس شهاب ۱۳درصد نسبت به سال‌مالی قبل افزایش یافت.

به گزارش سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران، پیش‌بینی عملکرد سال‌مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۸۶ در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل فروش با ۱۹درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته با ۲۳درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات با ۳درصد افزایش مواجه شده است. بنابراین گزارش، درآمد هر سهم «بشهاب» برای سال‌مالی مزبور با سرمایه ۵۴میلیارد ریال مبلغ ۴۹۶ریال به طور خالص پیش‌بینی شده است. به‌رغم پیگیری‌های انجام شده، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال‌مالی ۸۶ را برای اولین بار ارائه کرده است.