گروه بورس - هیات‌مدیره چرخشگر در نظر دارد ۴۰ ریال سود به ازای هر سهم سال ۸۶ (۵میلیارد و ۹۸۵میلیون ریال) را برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد دهد.

به گزارش بورس و اوراق بهادار تهران، چرخشگر سود هر سهم سال ۸۶ را با سرمایه ۱۵۰میلیارد ریال مبلغ ۳۹۹ ریال خالص پیش‌بینی کرد. این رقم با سرمایه ۷۲میلیارد ریال مبلغ ۸۳۱ ریال اعلام شده بود. شرکت اعلام کرده که پروژه اکومات را با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۲میلیارد و ۹۱میلیون ریال و پروژه گیربکس S۵-۴۲ را با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۶میلیارد و ۶۱۷میلیون ریال در دست اجرا دارد که در این رابطه تاکنون جمعا ۳۶میلیارد و ۱۳۲میلیون ریال سرمایه‌گذاری کرده است.

پروژه اکومات شرکت که تاکنون ۶۶درصد پیشرفت داشته است در دو مرحله در دست اجرا است که در‌حال‌حاضر ۱۰۰درصد مرحله اول که مونتاژ گیربکس‌ها در کارخانه است به اتمام رسیده و مرحله دوم ساخت قسمتی از قطعات در مرحله اولیه است.

همچنین مرحله اول مونتاژ گیربکس S۵-۴۲ نیز به اتمام رسیده و ابزارآلات و قالب‌های مورد نیاز برای شروع مرحله دوم خریداری شده است. بر این اساس پروژه مزبور تاکنون ۱۷درصد پیشرفت داشته است.