گروه بورس- درآمد هر سهم معادن منگنز ایران برای سال مالی منتهی به 29اسفند 86 با سرمایه 25میلیارد و 300میلیون ریال مبلغ یک‌هزار و 13ریال به طور خالص پیش‌بینی شده است.
به گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی مزبور را در تاریخ ۱۹خرداد ۸۶ مبلغ ۹۸۷ریال اعلام کرده است.

بنابراین گزارش، پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به 29اسفند 86 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل فروش در حدود 27درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته با 14درصد افزایش، سود عملیاتی با 66درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات با 3درصد افزایش مواجه شده است که شرکت دلایل آن را افزایش 8درصد مقدار فروش و 20درصد نرخ فروش و پیش‌بینی عدم فروش سهام در سال 86 اعلام کرده است.
براساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیات‌مدیره تصمیم دارد مبلغ ۱۱میلیارد و ۳۸۵میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴۵۰ریال) را جهت تقسیم بین صاحبان سهام و مبلغ ۵۵۰۰میلیون ریال را به عنوان اندوخته طرح و توسعه به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.
معادن منگنز ایران طرح توسعه چاه شماره دو تراز 290متری با برآورد هزینه سرمایه‌گذاری به مبلغ 22میلیارد و 500میلیون ریال و با هزینه‌های انجام شده به مبلغ 10587میلیون ریال را با 30درصد پیشرفت کار در دست اجرا دارد که در نیمه دوم سال 1388 به بهره‌برداری خواهد رسید.