گروه بورس - شرکت باما در سه ماه ابتدای سال 86 توانست 40درصد از پیش‌بینی خود را پوشش دهد.
به گزارش بورس و اوراق بهادار تهران این شرکت سود هر سهم سال مالی ۸۶ را با سرمایه ۴۹میلیارد و ۵۳۶میلیون ریال مبلغ هفت هزار و ۱۲ ریال به طور خالص پیش‌بینی کرد. شرکت، در سه ماه بهار امسال توانست دو هزار و ۸۳۴ ریال از این پیش‌بینی را محقق کند.

پیش‌بینی عملکرد سال 86 شرکت در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل، از 32درصد افزایش فروش، 53درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، 41درصد کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و 2درصد سود پس از کسر مالیات برخوردار است. بنابراین گزارش، شرکت در اطلاعات ارسالی اخیر سیاست تقسیم سود را اعلام نکرده است ولی طی اطلاعات قبلی اعلام کرده بود که هیات‌مدیره تصمیم دارد 60درصد سود قابل تقسیم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه سال 86 پیشنهاد کند.
شرکت اعلام کرده است، سهمیه خاک روی انگوران تخصیصی در سال ۸۶ از طرف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مشتمل بر خاک پرعیار، کم عیار و مخلوط جمعا به میزان ۴۹هزار و ۳۸۰ تن پیش‌بینی شده، در حالی که در بودجه اولیه اعلام شده پیش‌بینی خرید سهمیه خاک این شرکت به میزان ۵۷هزار تن منظور شده بود.