گروه بورس- تکنوتار توانست تا پایان تابستان با تحقق 164ریال سود برای هرسهم معادل 56درصد از پیش‌بینی سود هرسهم را پوشش دهد.

براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هرسهم امسال را با ۱۵۱ریال افزایش به طور خالص مبلغ ۲۹۲ریال پیش‌بینی کرده است.
تکنوتار در مردادماه امسال با 33میلیارد ریال سرمایه پیش‌بینی درآمد هرسهم را مبلغ 141ریال اعلام کرده بود. «تکنو» دلایل تعدیل را عمدتا ناشی از تغییر در برنامه تولید و فروش کاهش در پیش‌بینی تعداد فروش جایگاه سیار از 48دستگاه به 22دستگاه افزایش در پیش‌بینی تعداد فروش تلمبه PS و کاهش در پیش‌بینی تعداد فروش تلمبه Ph و در نتیجه کاهش نسبت بهای تمام شده محصولات به فروش عنوان کرده است.
همچنین پیش‌بینی عملکرد امسال تکنوتار در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل از ۳۸درصد افزایش فروش، ۱۱درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۸میلیارد و ۱۰۳میلیون ریال افزایش سود عملیاتی و ۸میلیارد و ۱۷۳میلیون ریال افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار است.
ضمنا شرکت پیش‌بینی خالص درآمد‌ها (هزینه‌ها)ی متفرقه سال مالی 85 به مبلغ 3894 میلیون ریال (به ازای هرسهم مبلغ 118ریال و معادل 40درصد از کل سود سال مالی 85) را عمدتا ناشی از سود سپرده‌های بلندمدت و فروش ضایعات اعلام کرده است.
هیات‌مدیره در نظر دارد تقسیم سود به مبلغ ۲۰۴ریال به ازای هرسهم را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. شرکت در ۲۵مردادماه پیش‌بینی سود نقدی هر سهم را مبلغ ۱۰۰ریال اعلام کرده بود.
بنابراین اطلاعات درآمد حاصل از فروش تکنوتار تا پایان تابستان با رسیدن به مبلغ 20میلیارد و 898میلیون ریال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 111درصد افزایش را شاهد بود. درآمد حاصل از فروش تکنوتار در این مدت معادل 53درصد از پیش‌بینی بودجه این شرکت را محقق کرد.