گروه بورس- سرمایه شرکت مهندسی نصیرماشین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 22 آذرماه سال‌جاری از مبلغ 10میلیارد ریال به 20میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۸۵ «خنصیر» در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل درآمد حاصل از فروش با یک‌درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته با ۲درصد کاهش و سود عملیاتی با ۲۰درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات با ۲۵درصد افزایش مواجه شده است. این شرکت پیش‌بینی درآمد هرسهم را برای سال مالی مزبور با سرمایه ۲۰میلیارد ریال مبلغ ۳۸۶ریال به طور خالص پیش‌بینی کرده است. مهندسی نصیر ماشین درآمد سال مالی مزبور را در اردیبهشت‌ و تیرماه سال‌جاری با سرمایه ۱۰میلیارد ریال مبلغ ۶۰۵ریال اعلام کرده بود که دلایل تعدیل را کاهش تعداد فروش، کاهش بهای تمام شده به دلیل کاهش در تولید و نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه مالی به دلیل کاهش تسهیلات دریافتی، کاهش درآمد سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تغییر در سیاست تقسیم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و افزایش درآمد متفرقه به دلیل سود حاصل از فروش وسایل نقلیه عنوان کرده است. براساس اطلاعات دریافتی، هیات‌مدیره «خنصیر» در نظر دارد، تقسیم مبلغ ۲۰۰ریال به ازای هرسهم از سود خالص سال مالی ۸۵ را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد دهد. این شرکت در تیرماه سال‌جاری اعلام کرده بود که هیات‌مدیره در نظر دارد، تقسیم مبلغ ۵۰۰ریال با سرمایه ۱۰میلیارد ریال به ازای هر سهم از سود خالص سال مالی ۸۵ را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد دهد.