تبریز

در معاملات دیروز بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی بیش از یک‌میلیارد سهم از سهام ۴۵شرکت به ارزش ۸/۲میلیارد ریال دادوستد شد که ۵۴درصد آن مربوط به خرید و ۴۶درصد آن مربوط به فروش سهام بود.همچنین بیشترین ارزش ریالی خرید مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری توس‌گستر و بیشترین ارزش ریالی فروش مربوط به شرکت تراکتورسازی ایران بود. مازندران

روز یکشنبه در تالار ساری، تعداد ۵۹میلیون و ۲۷۹هزار و ۹۹۹سهم به ارزش بیش از ۶۰میلیارد و ۱۸۸میلیون ریال مورد دادوستد قرار گرفت. از کل معاملات انجام شده در این روز حدود ۹۹درصد مربوط به خرید و حدود یک‌درصد مربوط به فروش سهام بود.

سمنان

دیروز تعداد ۴۷هزار و ۱۷۳سهم جمعا به ارزش ۲۴۴میلیارد و ۶۷۱میلیون و ۸۴۵ریال در بورس منطقه سمنان مورد دادوستد قرار گرفت.از کل معاملات صورت گرفته ۷۹درصد به خرید و ۲۱درصد به فروش اختصاص داشت.بیشترین حجم معاملات خرید این روز در تالار بورس منطقه سمنان به سهام سنگ‌آهن گل‌گهر اختصاص داشت.

کرمان

دیروز در تالار بورس منطقه‌ای کرمان تعداد ۴۲۷هزار سهم به ارزش بیش از یک‌میلیارد و ۳۶میلیون ریال معامله شد که ۴۲درصد آن مربوطه به خرید سهام و ۵۸درصد آن مربوط به فروش سهام بود. این تعداد سهام متعلق به ۳۱شرکت بود که بیشترین ارزش ریالی معاملات به ترتیب مربوط به سهام شرکت‌های بهنوش ایران، هپکو و سرمایه‌گذاری پتروشیمی بود.

زنجان

تالار بورس منطقه‌ای زنجان روزیکشنبه، شاهد دادوستد ۱۳۸هزار و ۳۵ سهم (متعلق به ۲۳ شرکت) به ارزش بیش از ۳۳۱میلیون ریال بود که از کل معاملات انجام شده در بورس منطقه‌ای زنجان، ۶۳درصد به خرید و ۳۷درصد بقیه به فروش سهام اختصاص داشت.از کل معاملات انجام شده در تالار بورس منطقه‌ای زنجان سهام شرکت‌های کارخانه فارسیت دورود، داروسازی سبحان و خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه به ترتیب بیشترین تعداد خریداران و سهام شرکت‌های داروسازی سبحان، کارخانه فارسیت دورود و خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه به ترتیب بیشترین ارزش ریالی معاملات را به خود اختصاص دادند.

گیلان

در دادوستد روز گذشته ۵۸۷هزار و ۷۴۸ سهم به ارزش بیش از ۵/۱میلیارد ریال مبادله شد که ۵۲درصد آن مربوط به خرید سهام بود. سهام شرکت‌های مهرکام پارس، ایران خودرو و بانک کارآفرین بیشترین خریدار را در گیلان داشتند.

زاهدان

دیروز در بورس منطقه‌ای سیستان و بلوچستان تعداد ۱۳۳هزار و ۹۲۱ سهم به ارزش بیش از ۴۸۰میلیون ریال معامله شد. ۸۳درصد ارزش معاملات به خرید و ۱۷درصد آن به فروش سهام اختصاص داشت. بیشترین حجم خرید مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات و بیشترین ارزش خرید مربوط به شرکت لوله و تجهیزات سدید و بیشترین حجم و ارزش فروش مربوط به شرکت سیمان فارس خوزستان بود.

اردبیل

دیروز در بورس منطقه‌ای اردبیل ۳۲۲هزار و ۸۵۱ سهم معامله شد که بیشترین ارزش ریالی سهام معامله شده مربوط به سرمایه‌گذاری پتروشیمی بود.

یزد

روز یکشنبه در بورس منطقه‌ای یزد تعداد ۵۴۳هزار و ۵۵۹سهم به مبلغ یک‌میلیارد و یک‌صد و چهل و پنج‌میلیون و ششصد و شصت و هفت‌هزار و ششصد و چهل و یک ریال مبادله شد. در این روز در تالار یزد تعداد ۹۰نفر اقدام به خرید سهام کردند که بیشترین تعداد خریدار را سهام فارسیت دورود با ۳۳نفر داشت. بیشترین ارزش ریالی معاملات روی سهام سرمایه‌گذاری توس‌گستر و کمترین ارزش ریالی معاملات روی سهام لامپ‌ پارس شهاب انجام شد.

در این روز تعداد سهام مبادله‌شده نسبت به روز قبل ۴۳درصد افزایش و تعداد خریداران نیز در این روز نسبت به روز قبل ۳درصد افزایش داشته است.

همدان

در معاملات یکشنبه بورس منطقه‌ای همدان تعداد ۱۰۳هزار و ۲۷۹سهم به ارزش ۱۸۷میلیون و ۳۰۴هزار و ۵۱۰ریال داد‌و‌ستد شد که ۴۵ درصد آن به خرید سهام و ۵۵درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.