بخش سوم

گروه بورس- علیرضا کدیور:به صورت حضوری یا واگذاری حق رای باید محفوظ باشد.معاملات عمده و تغییرات اساسی در دارایی‌های شرکت همچنین ادغام یا همکاری با شرکت‌های زیر باید به صورت منصفانه و تحت شرایط عادلانه انجام شود، به نحوی که حقوق صاحبان سهام در جریان این تغییرات حفظ شود. اصل سوم ـ رفتار یکسان با سهامداران: حاکمیت شرکتی باید به نحوی باشد که با کلیه سهامداران از جمله سهامداران جزء و خارجی مانند سهامداران عمده برخورد شود. همچنین کلیه سهامداران می‌توانند در صورت تجاوز به حقوق آنها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند. در این ارتباط باید معاملات براساس اطلاعات نهانی و معاملات شخصی که می‌تواند حقوق سهامداران دیگر را تضییع کند، ممنوع است. همچنین معاملات با اشخاص و شرکت‌های وابسته باید افشا شود.

اصل چهارم ـ نقش کارمندان در حاکمیت شرکتی: اصول حاکمیت شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان را براساس قراردادهای متقابل به رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت کارمندان را به منظور ایجاد ثروت شغل و بهبود وضعیت مالی شرکت ترویج کند.در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیرقانونی هیات‌مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آنها را تهدید کند.

اصل پنجم ـ شفافیت در افشای اطلاعات: شرکت‌ها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیات‌مدیره را به صورت دوره‌ای در اختیار سهامداران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید شامل: صورت‌های مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهامداران باشد.

این اطلاعات باید براساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شوند. همچنین حسابرسی سالانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهامداران و ذی‌نفعان قرار داده شود. حسابرسان مستقل باید توسط سهامداران انتخاب شوند.

اصل ششم ـ مسوولیت‌های هیات‌مدیره: اصول حاکمیت شرکتی باید نحوه مدیریت شرکت، نظارت بر فعالیت اعضا و مسوولیت‌پذیری اعضای هیات‌مدیره را تبیین کند. هیات‌مدیره باید تمام تلاش خود را در جهت تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم‌های آنها نیز باید به نحوی باشد که حقوق همه سهامداران حفظ شود. همچنین هیات‌مدیره باید استراتژی‌های شرکت‌ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آنها اقدام کنند. این اصول شامل برنامه‌های آتی ریسک‌پذیری، تهیه بودجه سنواتی، مکانیزم‌های نظارتی و نحوه اداره سرمایه‌های شرکت می‌شوند.

همچنین پس از ابلاغ اعضای هیات‌مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضا به طور کامل افشا شود و این افراد باید به منظور انجام مسوولیت‌های خود، به اطلاعات میان دوره‌ای و دقیق دسترسی داشته باشند.