گروه بورس - شرکت کاربراتور ایران 222ریال به پیش‌بینی سود هر سهم سال 85 خود افزود.

به گزارش بورس اوراق بهادار تهران این شرکت سود هر سهم سال‌مالی منتهی به پایان سال ۸۵ را با سرمایه ۳۴میلیارد ریال مبلغ ۷۵۰ریال خالص پیش‌بینی کرد.
این پیش‌بینی در تاریخ 23 خردادماه 85 مبلغ 528ریال اعلام شده بود که شرکت دلایل تعدیل را ناشی از افزایش مقدار فروش، افزایش هزینه مالی به دلیل اخذ تسهیلات مالی و افزایش درآمد سرمایه‌گذاری به دلیل فروش بخشی از سهام بانک پارسیان اعلام نموده است. شرکت کاربراتور ایران در سه‌ماه اول سال جاری با کسب 78ریال سود خالص برای هر سهم توانست 10درصد پیش‌بینی سود خود را پوشش دهد.
پیش‌بینی عملکرد سال‌مالی ۸۵ این شرکت در مقایسه با‌ سال‌مالی قبل از یک‌درصد کاهش در فروش، ۶درصد افزایش در بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته، ۳۰درصد کاهش در سود عملیاتی و ۸درصد کاهش در سود پس از کسر مالیات برخوردار است.
شرکت معادل 27/0درصد (تعداد 453/13میلیون سهم) بانک پارسیان (با سرمایه 5000میلیارد ریال) به بهای تمام‌شده 072/9میلیون ریال را در اختیار دارد.
مطابق اطلاعات دریافتی، شرکت سیاست تقسیم سود خود را مبلغ ۵۰۰ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است.