گروه بورس‌ـ مجمع عمومی عادی فوق‌العاده شرکت سیمان دورود (سهامی عام) با موضوع تغییر سال‌مالی شرکت، روز گذشته در هتل ونوس تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما، نشست مزبور با حضور ۸۲۵/۷۲درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان رسمیت یافت و نصرت‌ا... توکل به عنوان رییس این مجمع انتخاب شد.

محسن نامداری و افشین نظریان‌زاده نیز ناظرین مجمع بودند و تقی حاجی‌وند، مدیرمالی شرکت هم در نقش منشی جلسه ایفای نقش می‌کرد.

در مجمع سیمان دورود، مقرر شد که اولین دوره مالی شرکت از تاریخ ۱/۷/۸۵ لغایت ۲۹/۱۲/۸۵ باشد و بعد از تاریخ مزبور سال‌مالی شرکت از تاریخ اول فروردین ماه سال شروع و پایان اسفند ماه همان سال به اتمام برسد.