گروه بورس - سرمایه‌گذاری مسکن در پایان دوره سه ماه منتهی به خرداد ماه مبلغ ۱۷۸میلیارد و ۸۰۷میلیون ریال سود انباشته کنار گذاشت. براساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت در این مدت توانست مبلغ ۳۳۱میلیارد و ۲۶۴میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشته باشد.

همچنین سود خالص سرمایه‌گذاری مسکن مبلغ ۶۹میلیارد و ۲۰۸میلیون ریال بود. این شرکت همچنین به ازای سود هر سهم توانست مبلغ ۶۹ ریال سود محقق کند. بنابراین اطلاعات نسبت‌های نقدینگی «ثمسکن» شامل نسبت‌های جاری و آنی به ترتیب ۱۸/۲ و ۰۵/۲ مرتبه بود و نسبت‌های سودآوری این شرکت به ترتیب حاشیه سود خالص ۲۱درصد و حاشیه سود ناخالص ۲۴درصد بود.