گروه بورس- شرکت داروسازی فارابی درآمد هرسهم سال مالی ۸۶ را تعدیل کرد. براساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، شرکت «دفارا» درآمد هرسهم سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۸۶ را با سرمایه‌ یک‌صد میلیارد ریال در فروردین‌ماه مبلغ یک‌هزار و ۸۱۶ ریال اعلام کرده بود که دلیل تعدیل را افزایش سرمایه عنوان کرده است.

درآمد پیش‌بینی شده برای هرسهم «دفارا» پس از افزایش سرمایه برابر رقم یک‌هزار و ۲۱۰ریال است. داروسازی فارابی به دلیل کمتر بودن نسبت سرمایه به بدهی از سقف تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور، امکان استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه اخیر برای شرکت میسر نخواهد بود.به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده به تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۸۶، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰میلیارد ریال (معادل ۵۰درصد) از محل سود انباشته افزایش یافته است.براساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیات‌مدیره تصمیم دارد مبلغ ۱۵۰میلیارد ریال (یک‌هزار ریال خالص برای هرسهم) از سود سال مالی ۸۶ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

شرکت اعلام کرده است طرح تولید محصولات آنتی‌بیوتیک غیربتالاکتم با برآورد هزینه سرمایه‌گذاری به مبلغ ۳۲میلیارد ریال را در دست اجرا دارد که هزینه‌های انجام شده تاکنون مبلغ ۱۶۱۵۵میلیون ریال و درصد پیشرفت کار ۹۷درصد است.