گروه بورس - سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا ماه گذشته با تحصیل سهام جدید دو هزار و 958میلیارد و 962میلیون ریال به ارزش کل بازار پرتفوی خود افزود.

براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، «ورنا» طی اردیبهشت ماه سهام شرکت‌های ایران‌خودرو، گسترش انفورماتیک ایران، ملی مس ایران، سایپا، مدیریت سرمایه برنا و پتروشیمی اراک را با ۶۵میلیارد و ۱۳۵میلیون ریال بهای تمام شده تحصیل کرده است.
همچنین گروه صنعتی رنا طی ماه گذشته با واگذاری مبلغ 6901میلیون ریال سهام شرکت‌های ملی مس ایران و گسترش انفورماتیک توانست مبلغ 556میلیون ریال سود کسب کرد.
بهای تمام شده سهام مزبور بالغ بر شش میلیارد و ۳۴۵میلیون ریال بود.
در اردیبهشت ماه امسال صورت وضعیت پرتفوی شامل 70درصد گروه وسایل نقلیه موتوری، 5درصد گروه محصولات شیمیایی، 11درصد کانی غیرفلزی، 3درصد واسطه‌گری مالی و 12درصد سایر موارد بود. «ورنا» ماه گذشته در 48 شرکت بورسی با یک هزار و 979میلیارد و 737میلیون ریال بهای تمام شده سرمایه‌گذاری کرده ارزش بازار جمع سرمایه‌گذاری در سهام «ورنا» در پایان اردیبهشت ماه سه هزار و 374میلیارد و 498میلیون ریال بود که در مقایسه با بهای تمام شده ابتدای دوره آن از 70درصد افزایش برخوردار بود.
این در حالی است که گروه وسایل نقلیه با ۹۱درصد رشد ارزش بازار پایان دوره در مقایسه با بهای تمام شده ابتدای دوره، بیشترین افزایش را در گروه‌های «ورنا» به خود اختصاص داد.
همچنین ارزش بازار پایان دوره گروه محصولات شیمیایی در مقایسه با بهای تمام شده ابتدای دوره آن طی اردیبهشت ماه معادل 68درصد رشد را تجربه کرده است.
به این ترتیب در پایان اردیبهشت ماه ارزش بازار پرتفوی شرکت‌های بورسی «ورنا» به ازای هر سهم براساس آخرین سرمایه ثبت شده شرکت معادل ۲۱۰۹ ریال بود.
این در حالی است که گروه صنعتی رنا در ماه گذشته سهام 25 شرکت غیربورسی را در پرتفوی خود داشت که بهای تمام شده سهام مزبور در پایان اردیبهشت ماه با 8552میلیون ریال افزایش به 412میلیارد و 874میلیون ریال رسید.