مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر با حضور 6/86درصد از سهامداران این شرکت برگزار شد.ریاست این جلسه بر عهده مهندس عسگری آزاد بود.سهامداران، شرکت پس از شنیدن گزارش هیات‌مدیره که توسط دکتر زال‌پور مدیرعامل شرکت قرائت شد، سوالات خود را در زمینه وضعیت شرکت مطرح کردند.در مجمع سالانه «وصنا» آقایان لولویی و اژیه بر جلسه نظارت کردند.

در پایان جلسه صورت‌‌های مالی سال ۸۵ «وصنا» مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.در جلسه یاد شده «وصنا» به ازای هر سهم معادل ۱۸۰ ریال سود به سهامداران خود اختصاص داد. در سال مورد اشاره، ارزش سبد سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت ۷۶درصد و ارزش سبد کل سرمایه‌گذاری‌های شرکت ۵۱درصد افزایش یافته و به بازده ۱۲درصدی برای سهامداران شرکت انجامیده است. با توجه به شرایط پیش‌گفته حاکم بر بازار سهام و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در آن، عملکرد کلی شرکت در سنجش با سایر شرکت‌های فعال در صنعت متبوع قابل قبول به نظر می‌رسد. در سال ۱۳۸۵، شرکت به منظور حفظ مالکیت ۹درصدی خود در بانک اقتصاد نوین به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، با استفاده از تسهیلات بانکی در افزایش سرمایه صد درصدی بانک مزبور مشارکت کرد و سپس در پایان دوره با فروش ۵/۱درصد از سهام آن بانک به قیمت هر سهم ۳۲۰۰ ریال، ضمن اصلاح ساختار سبد سرمایه‌گذاری‌های خود، تمامی تسهیلات دریافتی را تسویه و در راستای گوناگون‌سازی سبد سهام شرکت، منابع باقی مانده را نیز در سایر شرکت‌های مستعد رشد سرمایه‌گذاری کرد. بدین ترتیب، بدون نیاز به تامین سرمایه اضافی از سوی سهامداران شرکت و تنها با فروش ۵/۱درصد از سهام شرکت سرمایه‌پذیر، منابع لازم برای حفظ منافع و حداکثرسازی ثروت سهامداران فراهم آمده است. همچنین، بازده کل ۱۲درصدی سهام شرکت در مقایسه با بازده ۵۱درصدی کل سبد سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۳۸۵ وجود منبع بالقوه‌ای برای رشد سهام شرکت را در آینده نمایان می‌سازد.
سبد سرمایه‌گذاری شرکت
در سال ۱۳۸۵، ۷۷درصد سبد سرمایه‌گذاری شرکت از سهام شرکت‌های بورسی اعم از شرکت‌های عضو گروه توسعه صنایع بهشهر و شرکت‌های بورسی خارج از گروه و ۲۳درصد آن از سهام شرکت‌های خارج از بورس تشکیل شده است. ارزش خالص دارایی‌‌های بورسی شرکت از ۶۴۶ ریال به ازای هر سهم در ابتدای سال ۱۳۸۵ با ۷۶درصد افزایش به ۱۱۳۷ ریال در پایان سال افزایش یافت. همچنین، ارزش خالص کل دارایی‌های شرکت اعم از بورسی و غیربورسی در سال مورد بررسی ۵۱درصد یافته است.
دادوستد سهام توسط شرکت
مجموع سهام دادوستد شده توسط شرکت در سال ۱۳۸۵ به ارزش ۳۲۲میلیارد ریال، نسبت به فعالیت شرکت در سال پیش از این ۴۸درصد کاهش داشته است.
وضعیت سودآوری در سال 1385، حاصل فعالیت شرکت به 100میلیارد ریال سود خالص منتهی شد که در سنجش با عملکرد سال پیش از آن 51درصد افزایش داشته است.