شرکت داروسازی فارابی (سهامی‌عام) روز گذشته به منظور تصویب افزایش سرمایه خود در تهران مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برگزار کرد. به گزارش خبرنگار ما، با اکثریت آرا دکتر مجیدی ریاست این جلسه را عهده‌دار شد و آقایان جواشی از سرمایه‌گذاری سپه و رجعتی از پارس‌دارو نیز به عنوان ناظران جلسه انتخاب شدند. مهندس تحصیری، مدیرعامل شرکت هم در مقام دبیر مجمع در این جلسه ایفای نقش می‌کرد. بنابراین گزارش، در مجمع داروسازی فارابی، صاحبان سهام پس از قرائت گزارش توجیهی، با افزایش سرمایه این شرکت از ۱۰۰میلیارد به ۱۵۰میلیارد ریال موافقت کردند.اختیار این افزایش سرمایه نیز در سال ۸۶ به هیات‌مدیره شرکت داده شد.