گروه بورس: کربن ایران در پایان سال مالی ۸۵ با ۱۶ریال افزایش، برای هر سهم مبلغ ۳۵۳ریال سود محقق کرد. بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پیش‌بینی عملکرد «شکربن» برای سال مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۳۸درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳۱درصد افزایش، سود عملیاتی ۵۵درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۵۸درصد افزایش نشان می‌دهد.

شرکت پیش‌‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۵ را در ۱۴ اسفند ۸۵ مبلغ ۳۳۷ریال اعلام کرده بود که دلایل تعدیل را عمدتا افزایش مقدار و میانگین نرخ فروش اعلام کرده است.

براساس اطلاعات ارسالی شرکت، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در سال مالی ۸۵ به مبلغ ۱۲۲۵۵میلیون ریال (۴۹ریال به ازای هر سهم) شامل سود سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند به مبلغ ۴۳۹۹میلیون ریال، سود سهام شرکت دوده صنعتی پارس به مبلغ ۸۴۷۵میلیون ریال، ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ (۱۴۱۸)میلیون ریال سود سهام سایر شرکت‌ها به مبلغ ۲۸۸میلیون ریال و سود حاصل از سپرده‌های بانکی به مبلغ ۶۰۸میلیون ریال بود.

هیات‌مدیره کربن ایران تصمیم دارد ۹۰درصد سود قابل تخصیص سال ۱۳۸۵ را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عادی سالانه پیشنهاد کند.