گروه بورس - شرکت پتروشیمی فارابی سود هر سهم سال‌مالی منتهی به 29 اسفندماه 85 را با 38ریال تعدیل مبلغ 452ریال به طور خالص اعلام کرد.

به گزارش سازمان بورس اوراق‌بهادار تهران، پیش‌بینی درآمد هر سهم شفارا با سرمایه ۵۰میلیارد ریال مبلغ ۴۵۲ریال اعلام شده است. این در حالی است که این شرکت در آبان و دی‌ماه سال ۸۵ مبلغ ۴۱۰ریال و در اسفندماه همان سال مبلغ ۴۹۰ریال اعلام کرده بود که شرکت دلایل تعدیل را عمدتا عدم‌تحقق درآمد حاصل از تشویق صادرات اعلام کرده است.
همچنین پیش‌بینی عملکرد سال‌مالی مزبور نسبت به عملکرد واقعی سال‌مالی قبل فروش با 42درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته با 44درصد افزایش، سود عملیاتی با 9درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات با 40درصد افزایش مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از این شرکت، سرمایه پتروشیمی فارابی بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۹ دی‌ماه ۸۴ و مصوبه جلسه هیات‌مدیره آبان‌ماه ۸۵ از مبلغ ۲۰میلیارد ریال به مبلغ ۵۰میلیارد ریال (معادل ۱۵۰درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام افزایش یافته است.
مبلغ 10میلیارد و 951میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ 219ریال) معادل 48درصد سود خالص سال 85 ناشی از درآمدهای متفرقه است و عمدتا شامل درآمد حاصل از اجاره مخازن به مبلغ 8میلیارد و 516میلیون ریال و درآمد حاصل از اجاره زمین به مبلغ 2میلیارد و 366میلیون ریال می‌باشد.
بر اساس اطلاعات‌ ارسالی، هیات‌مدیره تصمیم دارد حداقل ۹۰درصد سود خالص سال ۱۳۸۵ را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد نماید.