موج - شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران همچنان با آخرین عایدی که اعلام کرده بود در فعالیت خود در بازار سرمایه، مورد توجه قرار دارد. این شرکت در سال ۸۴، افزایش سرمایه ۳۰۰‌درصدی را در برنامه‌های خود لحاظ کرد که با این اقدام سهام شرکت از سه‌میلیون به ۱۲‌میلیون سهم افزایش یافت.گفتنی است که ۲۱۰‌درصد از این افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران بود.

افزایش سرمایه به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت مربوطه صورت گرفت تا نیاز شرکت‌های تابعه رفع شود.

شرکت‌های الکتریک خودرو شرق و رینگ سازی مشهد به صورت سهامی عام با حضور در تالار‌های اصلی و فرعی فعالیت دارند و از شرکت‌های تابع گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران محسوب می شوند که به ترتیب ۶۰ و ۸۰‌درصد از سهام آنها در مالکیت این شرکت قرار دارد.