گروه بورس- داروسازی اسوه با ۸۶ریال افزایش، پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال را به طور خالص مبلغ یک‌هزار و ۳۴۹ریال اعلام کرده است. براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، این شرکت در ۲۴ آبان‌ماه با ۳۶میلیارد ریال سرمایه درآمد هر سهم را مبلغ یک‌هزار و ۲۶۳ریال پیش‌بینی کرده بود که دلایل تعدیل را عمدتا تولید محصولات جدید با نرخ فروش بالاتر، تغییر ترکیب تولید و فروش، تغییر طبقه‌بندی هزینه‌ها، افزایش هزینه‌های تحقیقات درخصوص فرمولاسیون محصولات جدید و هزینه‌های بازاریابی آنها، عدم دریافت تسهیلات بانکی مربوط به پروژه‌های نوسازی و بازسازی که عمدتا رو به اتمام بوده و با افزایش در ظرفیت تولید و فروش نیاز به تسهیلات بانکی کاهش یافته است و فروش ضایعات اعلام کرده است.

پیش‌بینی عملکرد «داسوه» برای سال مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۳۷درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۲درصد افزایش، سود عملیاتی ۷۰درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۷۹درصد افزایش نشان می‌دهد.

هیات‌مدیره تصمیم دارد سود تقسیمی سال ۸۵ را مبلغ ۸۰۰ریال خالص برای هر سهم به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.شرکت سود تقسیمی هر سهم را با سرمایه ۱۸میلیارد ریال در تاریخ ۲۶تیرماه۸۵، مبلغ یک‌هزار ریال و در تاریخ ۳۰مهرماه۸۵ مبلغ یک‌هزار و ۳۰۰ریال را اعلام کرده بود.

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳آبان‌ماه۸۵، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸میلیارد ریال به مبلغ ۳۶میلیارد ریال (معادل ۱۰۰درصد) از محل سود انباشته افزایش یافته و در تاریخ ۲۴دی‌ماه۸۵ به ثبت رسیده است.داروسازی اسوه پروژه جدید مایعات تزریقی با برآورد هزینه سرمایه‌گذاری به مبلغ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال و هزینه‌های انجام شده تاکنون به مبلغ ۹۱۶میلیون ریال با ۱۹درصد پیشرفت کار و تاریخ بهره‌برداری خردادماه سال ۱۳۸۶، خط جدید جامدات با برآورد هزینه سرمایه‌گذاری به مبلغ ۷۵۵۰میلیون ریال و هزینه‌های انجام شده تاکنون به مبلغ۶میلیارد و ۹۹۵میلیون ریال با ۹۳درصد پیشرفت کار و تاریخ بهره‌برداری شهریورماه سال ۱۳۸۶، طرح‌های نوسازی و بازسازی خطوط تولیدی با برآورد هزینه سرمایه‌گذاری به مبلغ۱۶میلیارد و ۱۳۴میلیون ریال و هزینه‌های انجام شده تاکنون به مبلغ۸میلیارد و ۳۶۲میلیون ریال و ۵۲درصد پیشرفت کار و تاریخ بهره‌برداری اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۶ و طرح بازسازی و نوسازی آزمایشگاه و سیستم فاضلاب با برآورد هزینه سرمایه‌گذاری به مبلغ۱۲میلیارد و۴۹۴میلیون ریال و هزینه‌های انجام شده تاکنون به مبلغ ۹میلیارد و ۵۲۹میلیون‌ ریال و ۷۶درصد پیشرفت کار و تاریخ بهره‌برداری اسفندماه سال ۱۳۸۵ را در دست اجرا دارد.شرکت در تاریخ ۲۴آبان‌ماه۸۵ برآورد هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در پروژه خط جدید جامدات را مبلغ شش میلیارد و ۶۴۶۹میلیون ریال و درصد پیشرفت کار پروژه جدید مایعات تزریقی را ۲۰درصد اعلام کرده بود که دلایل مغایرت اعلام نشده است.