گروه بورس- شرکت سیمان خزر سود هر سهم سال 86 را با سرمایه 90میلیارد ریال مبلغ 733ریال خالص پیش‌بینی کرد.

به گزارش بورس و اوراق بهادار تهران این شرکت اعلام کرده که طرح افزایش ظرفیت کارخانه از تولید روزانه از ۲هزار به ۴هزار تن کلینکر با سرمایه‌گذاری مورد نیاز به مبلغ ۸۲۸میلیارد ریال را در دست اجرا دارد که در این رابطه تاکنون مبلغ ۶۸۹میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است.براساس پیش‌بینی شرکت این طرح که تاکنون ۸۷درصد پیشرفت داشته اواخر خرداد‌ماه سال ۸۶ به بهره‌برداری می‌رسد.هیات‌مدیره شرکت در نظر دارد مبلغ ۶۰میلیارد ریال سود به ازای هر سهم مبلغ ۶۶۷ریال برای تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام پیشنهاد کند.براساس اطلاعات دریافتی از شرکت کاهش قابل توجه سودآوری شرکت در دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفند‌ماه۸۵ ناشی از توقف ۲ ماه کارخانه جهت تکمیل عملیات نصب تجهیزات پروژه بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت است. شایان ذکر است که در اطلاعات ارسالی مورخ یک آذر‌ماه ۸۵ تاریخ توقف کوره از ابتدای آذر‌ماه ۸۵ پیش‌بینی شده بود که به ابتدای بهمن‌ماه ۸۵ موکول شده است.شرکت در تاریخ اول آذر‌ماه ۸۵ سود هر سهم را ۷۹۷ریال اعلام کرده بود که دلیل تعدیل را وقوع دو ماه توقف تولید در سال۸۶ با توجه به تغییر تاریخ توقف تولید از ابتدای آذر‌ماه ۸۵ به ابتدای بهمن‌ماه ۸۵ اعلام کرده است.