ارومیه

روز چهارشنبه تعداد ۶۹۶هزار و ۶۴۰ سهم در بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی مورد معامله قرار گرفت.

ارزش ریالی معاملات، بالغ بر ۳/۱میلیارد ریال بود که ۴/۴۰درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بود.

همچنین دیروز سهام شرکت مهرکام پارس با ۳/۴۳درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه‌ای قرار داشت. زنجان

تالار بورس منطقه‌ای زنجان در روز چهارشنبه شاهد دادوستد ۶۰۳هزار و ۶۶۹ سهم (متعلق به ۲۶ شرکت) به ارزش بیش از یک‌میلیارد و ۲۹۷میلیون ریال بود.

در این روز از کل معاملات انجام شده در بورس منطقه‌ای زنجان، ۸۰درصد به خرید و ۲۰درصد بقیه به فروش سهام اختصاص داشت.

همچنین در این روز از کل معاملات انجام شده در تالار بورس منطقه‌ای زنجان سهام شرکت‌های نوسازی ساختمان تهران، ایران خودرو، و فارسیت دورود به ترتیب بیشترین ارزش ریالی معاملات را به خود اختصاص دادند.

کیش

در معاملات دیروز تالار منطقه‌ای کیش، تعداد یک‌میلیون و ۶۵۷هزار و ۶۰۰ سهم به ارزش ۴میلیارد و ۸۱۹میلیون ریال از سهام ۲۴ شرکت دادوستد شد که از این تعداد ۱۰درصد مربوط به خرید و ۹۰درصد مربوط به فروش بود. از میان شرکت‌های دادوستد شده سیمان فارس و خوزستان و بانک پارسیان از استقبال بیشتری برخوردار بودند.

تبریز

در معاملات روز چهارشنبه بورس منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی تعداد ۹۶۹هزار و ۳۵۳ سهم از سهام ۳۹ شرکت به ارزش ۱/۲میلیارد ریال دادوستد شد که ۵۲درصد آن مربوط به خرید و ۴۸درصد آن مربوط به فروش سهام بود. دیروز ایران خودرو بیشترین ارزش خرید و فروش را در تبریز داشت.

مشهد

دیروز در بورس اوراق بهادار خراسان تعداد ۲میلیون سهم به ارزش ۵میلیارد ریال مبادله شد که ۶۱درصد آن مربوط به خرید سهام و ۳۹درصد آن مربوط به فروش سهام بود. این تعداد سهام متعلق به ۵۴شرکت بود.

سمنان

دیروز تعداد ۴۶۵هزار و ۸۴۹سهم جمعا به ارزش یک‌میلیارد ریال در بورس منطقه سمنان مورد دادوستد قرار گرفت.

۷۴درصد از ارزش معاملات صورت گرفته طی این روز به خرید و ۲۶درصد به فروش اختصاص داشت.

همچنین طی روز جاری در تالار منطقه سمنان بیشترین حجم معاملات خرید، به سهام مهرکام پارس اختصاص داشت.

همدان

در معاملات چهارشنبه بورس منطقه‌ای همدان تعداد ۱۷۲هزار و ۴۲۵سهم به ارزش ۳۰۲میلیون و ۴۹۱هزار و ۶۴۶ریال دادوستد شد که ۵۴درصد آن مربوط به خرید سهام و ۴۶درصد آن مربوط به فروش سهام بود. بانک پارسیان، کارخانه فارسیت دورود و سیمان ارومیه بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

کرمان

دیروز در تالار بورس منطقه‌ای کرمان تعداد ۴۶۳هزار سهم به ارزش بیش از یک میلیارد و ۴۶۴میلیون ریال معامله شد که ۸۳درصد آن مربوط به خرید سهام و ۱۷درصد آن مربوط به فروش سهام بود. همچنین بیشترین ارزش ریالی معاملات مربوط به شرکت‌های سایپا، پارس خودرو و داروسازی اسوه بود.

قزوین

آمار عملکرد دیروز بورس اوراق بهادار حاکی از دادوستد یک میلیون و ۸۹۲هزار و ۴۵۵ سهم حق تقدم خرید و اوراق مشارکت به ارزش بیش از ۵میلیارد و ۹۸۲میلیون ریال بود که ۲۹درصد آن به خرید سهام و ۷۱درصد دیگر نیز به فروش سهام اختصاص یافت.

سهام بانک پارسیان، کمباین سازی ایران و نوسازی ساختمان تهران بالاترین تعداد خریداران را داشتند و سهام سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، کمباین سازی ایران و ایران‌خودرو بیشترین حجم ریالی دادوستد را به خود اختصاص دادند.

رشت

در دادوستد روز چهارشنبه تعداد یک میلیون و ۲۹هزار سهم به ارزش ۹/۲میلیارد ریال مبادله شد که ۴۴درصد معاملات مربوط به خرید سهام بود.

شرکت‌های بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، پارس خودرو و ایران‌خودرو، بیشترین خریدار را در گیلان داشتند.

اصفهان

دیروز بانک اقتصاد نوین با ۲۶۶ خریدار پرطرفدارترین سهم بورس منطقه‌ای اصفهان بود.

در این روز تعداد ۶/۴میلیون سهم به ارزش ۳/۱۲میلیارد ریال در بورس منطقه‌ای اصفهان دادوستد شد.

سهم اصفهان در کل بورس ۶/۱۸درصد و سهم خرید در کل مبادلات اصفهان ۶/۸۰درصد شد.