گروه بورس - گروه صنعتی سپاهان پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال را با 99ریال افزایش به طور خالص مبلغ 653ریال اعلام کرده است.

بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهران، گروه صنعتی سپاهان در۷ آبان‌ماه با ۱۰۰میلیارد ریال سرمایه درآمد هر سهم را به طور خالص مبلغ ۵۵۴ریال پیش‌بینی کرده است. «فسپا» دلایل تعدیل را تغییر در ترکیب مقدار تولید و فروش محصولات، افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش نرخ خرید مواد اولیه و مقدار تولید، کاهش استفاده از تسهیلات بانکی و افزایش درآمدهای ناشی از سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی عنوان کرده است.
همچنین خالص درآمدها (هزینه‌ها)ی متفرقه سال‌مالی 85 به مبلغ 500/8میلیون ریال، شامل سود اوراق مشارکت و سپرده بانکی به مبلغ 382/6میلیون ریال و فروش ضایعات و سایر درآمدها به مبلغ 118/2میلیون ریال است.
هیات‌مدیره در نظر دارد، ۸۰درصد سود پیش‌بینی شده سال‌مالی ۸۵ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.
بنابر اطلاعات پیش‌بینی عملکرد «فسپا» برای سال‌مالی 85 در مقایسه با عملکرد واقعی سال‌مالی قبل از 35درصد افزایش فروش، 34درصد افزایش بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته، 70درصد افزایش سود عملیاتی و 71درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار است.
همچنین «فسپا» تا پایان دوره ۹ماه منتهی به آذرماه با ۴۰درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه به سال قبل مبلغ ۹۱۳میلیارد و ۳۵۷میلیون ریال درآمد حاصل از فروش کسب کرد. این مبلغ معادل ۷۸درصد از بودجه امسال «فسپا» را محقق کرده است. این در حالی است که گروه صنعتی سپاهان پیش‌بینی کرده است تا پایان امسال مبلغ یک هزار و ۱۶۶میلیارد و ۲۹۵میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشته باشد.
گروه صنعتی سپاهان همچنین تا پایان آذرماه به ازای هر سهم مبلغ 535ریال سود محقق کرد که این مبلغ 82درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را محقق کرد.