گروه بورس: فولاد کاویان پروژه ذوب و ریخته‌گری را با یک‌هزارو 879میلیارد و500میلیون ریال برآورد سرمایه‌گذاری در دست اجرا دارد.

بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران‌، «فوکا» زمان بهره‌برداری از این پروژه را سال ۱۳۸۸ اعلام کرده است.
فولاد کاویان درآمد هر سهم سال مالی 86 را با 100میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ 175ریال پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی عملکرد فولاد کاویان برای سال مالی ۸۶ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب فروش ۱۳درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۲درصد افزایش، سود عملیاتی ۲۸درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۴درصد افزایش نشان می‌دهد که شرکت دلایل تغییرات را افزایش مقدار تولید و فروش محصولات غیر کارمزدی و کاهش مقدار تولید و فروش محصولات کارمزدی، اعلام کرده است.
هیات مدیره شرکت در نظر دارد معادل 90درصد از سود پیش‌بینی شده سالانه را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده دی ماه 83 اجرای افزایش سرمایه به میزان 300درصد از محل مطالبات و آورده نقدی به هیات مدیره تفویض شده است.
خالص درآمدها (هزینه)های متفرقه سال مالی ۸۵ به مبلغ شش میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال (۶۳ریال به ازای هر سهم) معادل ۴۱درصد از سود خالص دوره است که عمدتا شامل مبلغ سه میلیارد و ۱۲۹میلیون ریال درآمد ناشی از فروش سهام سایر شرکت‌ها است.
شایان ذکر است مبلغ 13 میلیارد و 297 میلیون ریال (معادل 51درصد از کل سود و به ازای هر سهم 133ریال) از سود سال 84 نیز ناشی از درآمدهای متفرقه ناشی از فروش دارایی‌های ثابت (عمدتا 30دستگاه از منازل مسکونی) بوده است.
همچنین فولاد کاویان درآمد هر سهم امسال را مبلغ ۱۵۳ریال پیش‌بینی کرده است که با تحقق ۹۴ریال سود به ازای هر سهم معادل ۶۱درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش داد.
شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی 85 را در تاریخ‌های 17 اسفندماه84، 7 تیرماه85 و 29مهرماه85 مبلغ 153ریال اعلام کرده بود که به‌رغم عدم تغییر پیش‌بینی درآمد هر سهم جزئیات پیش‌بینی عملکرد سالانه تغییر یافته و شرکت دلایل آن را تغییر سیاست فروش شرکت از فروش کارمزدی به فروش غیرکارمزدی اعلام کرده است.