گروه بورس - رضامعظمی: شاخص کل بورس اوراق‌بهادار روز گذشته با ثبت رشد ۲/۱۱واحدی در آخرین روز هفته در مجموع هفته کاری را با کارنامه رشد ۵/۳۷ به پایان برد. در معاملات روز گذشته، شاخص بازار را با گام‌های لرزان آغاز کرد، جمع‌آوری صف فروش بانک اقتصاد نوین با تاثیر منفی ۳۹/۳واحد در برابر تاثیرات مثبت ۴نماد نوسازی ساختمان‌ تهران، تایدواتر خاورمیانه، ایران‌خودرو دیزل و ایران‌خودرو (که خود به تنهایی ۵/۱واحد بر شاخص تاثیر مثبت داشت) موجب شد شاخص در ساعت ۵۵/۹دقیقه ۷۴/۰ واحد مثبت شود.

در ساعت ۹ و ۲۴دقیقه نماد تولی‌پرس شاهد جابه‌جایی یک بلوک ۲۰۰هزار سهمی در نرخ ۹هزار و ۳۵۰ریال بود. با رشد تاثیر نمادهای خودرویی شاخص رشد بالایی را تجربه کرد. افزایش تاثیر ایران‌خودرو به ۵۴/۲واحد و تاثیر ۸۹/۱واحدی بازگشایی صنعتی سپاهان به همراه تاثیر ۲۴/۱ موجب شد شاخص در ساعت ۱۰ و ۵۷دقیقه به ۱۵/۶واحد برسد. در ساعت ۱۱ و ۵دقیقه مهرکام پارس شاهد جابه‌جایی یک بلوک ۴۰۰هزار سهمی در نرخ

یک هزار و ۴۸۵ریال بود. شاخص با بازگشایی ۲نماد کنتورسازی و سیمان غرب به ترتیب شاهد تاثیر منفی یک و ۳/۲واحد بود اما این تاثیر در سرنوشت شاخص در بازار دیروز موثر نشد و شاخص با اتکا به تاثیرات مثبت نماد ایران‌خودرو به میزان ۲۴/۴واحد، سایپا به میزان ۹۷/۲ واحد، پارس‌خودرو به میزان ۳۵/۱واحد و تاثیر مثبت ۲/۱ واحدی عرضه یک میلیون سهم سرمایه‌گذاری ساختمان در نهایت با ۲/۱۱واحد رشد کار خود را در آخرین روز نخستین هفته اسفندماه به پایان برد.