فارس- مدیرامور ناشران شرکت بورس از بررسی تطبیق ۳۳۷ شرکت بازار اول و دوم و دسته‌بندی آنها بر اساس چهار نوع ریسک و ارائه پیشنهادها به هیات پذیرش اوراق بهادار در هفته اول اردیبهشت ماه خبر داد. اوایل خرداد ماه سال گذشته بود که هیات پذیرش اوراق بهادار به ریاست علی صالح‌آبادی رییس سازمان بوس تشکیل جلسه داد تا بعد از گذشت ۱۶ ماه از تصویب دستورالعمل ۶۱ ماده‌ای پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران، برای دومین بار نسبت به جابه‌جایی شرکت‌های بازار اول و دوم و حذف شرکت‌های غیرمنطبق با شرایط بورس اقدام کند.

این نشست با جابه‌جایی ۲۱ شرکت در بازارهای اول و دوم و تابلوهای اصلی و فرعی و اخراج ۱۵ شرکت به دلیل زیان انباشته انبوه و عدم اطلاع‌رسانی همراه شد.

این در حالی است که تا قبل از اخراج ۳۶ شرکت در خرداد ۸۶، کل شرکت‌های بورسی ۴۱۶ شرکت بود که با کسر ۳۶ شرکت، این آمار به ۳۸۰ شرکت رسید، اما با توجه به اخراج ۳۵ شرکت دیگر و بازگشت ۲۴ شرکت به بازار دوم، ۳۴۴ شرکت طی سال ۸۷ در بازار سهام حضور داشتند که با حذف ۱۵ شرکت و پذیرش چند شرکت جدید مانند مخابرات، بانک‌های ملت، صادرات و تجارت، بیمه‌های آسیا و البرز، حفاری شمال و... تعداد شرکت‌های بورسی در اسفند گذشته به ۳۳۷ شرکت رسید. حال در سومین سال بررسی و تطبیق شرکت‌های حاضر در بازار سهام با شرایط اعلامی‌، مدیر امور ناشران شرکت بورس از بررسی تطبیق ۳۳۷ شرکت براساس چهار نوع ریسک خبر داد. محسن قاسمی اظهار داشت: براساس دستور‌العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس (مصوب اول دی ۸۶) در پایان اردیبهشت ماه هر سال، همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس علاوه بر احراز شرایط حضور، بر اساس اطلاعات سال گذشته برای تداوم حضور نیز باید شرایط را رعایت کنند.

وی ادامه داد: بررسی حدود ۶۰ -۷۰‌درصد از شرکت‌های بورس به اتمام رسیده و منتظر دریافت اطلاعات شرکت‌های با سال مالی ۳۰ آذر ۸۸ هستیم تا بعد از اتمام بررسی‌ها، نتایج به‌دست آمده و پیشنهادهای مربوط به جابه‌جایی شرکت‌ها یا حذف از بورس تا هفته اول اردیبهشت به هیات پذیرش اوراق بهادار ارسال شود.

۴ نوع ریسک در دسته‌بندی شرکت‌ها

قاسمی با اشاره به اینکه مبنای طبقه‌بندی شرکت‌ها دستورالعمل پذیرش بوده و برای اینکه بازار از ماهیت آن شناختی داشته باشد، شرکت‌های بورس در دو بازار اول شامل تابلوهای اصلی و فرعی و بازار دوم طبق ریسک‌های ۴ گانه مختلف دسته‌بندی می‌شوند، ادامه داد: ریسک اول شامل ریسک اندازه شرکت با در نظر داشتن معیار سرمایه اسمی است .به این معنی که فرض براین است هر چه سرمایه شرکتی بیشتر باشد از عمق و اعتماد بیشتری برخوردار بوده و ریسک کمتری دارد.

این مقام مسوول در شرکت بورس ادامه داد: دومین ریسک، ریسک نقدشوندگی با توجه به ۴ معیار‌درصد سهام شناور آزاد، تعداد سهام، روزهای معاملاتی و‌درصد معاملات نسبت به سرمایه شرکت است. ریسک گزارشگری و وضعیت اطلاع‌رسانی شرکت‌ها نیز شامل اظهار نظر حسابرس درباره صورت‌های مالی، وجود یا عدم وجود بندهای با اهمیت در گزارش‌های ارائه شده حسابرس و امتیاز شرکت‌ها از وضعیت اطلاع‌رسانی است که حداقل امتیاز برای شرکت‌های بازار اول باید ۲۰ باشد.

به گفته قاسمی ریسک ورشکستگی شرکت‌ها نیز طبق مواردی چون آخرین سود و زیان، عدم وجود زیان انباشته و مشمول نبودن ماده ۱۴۱ قانون تجارت، مجموع جریان وجوه نقد ناشی از عملیات و‌درصد حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها است که برای شرکت‌های تابلوی اصلی و فرعی بازار اول باید ۳۰ و ۲۰‌درصد و برای شرکت‌های بازار دوم ۱۵‌درصد تعیین شده است. وی گفت: با این اوصاف کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بر اساس جداول موجود باید با دستور‌العمل تطبیق داده شوند تا صعود و نزول شرکت‌ها در بازارها و تابلوها و یا حذف از بورس مشخص شود.

کاهش تعداد شرکت‌های اخراجی

وی در برابر این سوال که آیا تاکنون شرکت یا شرکت‌های مشمول حذف از بورس شده‌اند یا خیر و آیا سرمایه‌گذاری ملت اخراج شده؟ پاسخ داد: روند حذف شرکت‌ها سال به سال کمتر می‌شود. به‌طوری که بعد از اخراج ۷۱ شرکت در سال ۸۷ و ۱۵ شرکت دیگر در سال گذشته، هم‌اکنون شرکت‌هایی که از وضعیت حادی برخوردار باشند، نداریم.

قاسمی افزود: اخراج سرمایه‌گذاری ملت نیز به نتایج گزارش در دست تهیه بستگی دارد. اگر این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشد، پیشنهاد حذف از بورس به هیات پذیرش داده می‌شود تا این مرجع تصمیم نهایی را صادر کند.