گروه بورس- شرکت کارگزاری بانک ملی مجوز صندوق سرمایه‌گذاری در سهام خود را از سوی سازمان بورس و اوراق‌بهادار دریافت کرد. به گزارش خبرنگار ما، این مجوز که چهارشنبه هفته گذشته به این کارگزاری اعطا شده به مدت ۵سال امتیاز صندوق سرمایه‌گذاری در سهام را به این کارگزاری واگذار کرده است. پذیره‌نویسی صندوق این کارگزاری از ابتدای سال آینده به طور گسترده انجام می‌شود. همچنین ضامن صندوق سرمایه‌گذاری در سهام شرکت کارگزاری بانک ملی، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی است. موسسه حسابرسی فریوران هم به عنوان متولی و حسابرس این صندوق معرفی شده است. سرمایه اولیه این صندوق مطابق اساسنامه شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، حداقل ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود. بنابر اعلام شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، میزان پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری این کارگزاری حداقل ۱۰واحد به میزان ۱۰میلیون ریال و حداکثر هم ۲۵واحد و به میزان ۲۵۰میلیون ریال خواهد بود.