کیش

در معاملات دیروز تالار منطقه‌ای کیش، تعداد یک میلیون و ۴۴۳هزار سهم به ارزش ۳میلیارد و ۶۲۶میلیون ریال از سهام ۲۹ شرکت دادوستد شد که از این تعداد ۴۶درصد مربوط به خرید و ۵۴درصد مربوط به فروش بود. از میان شرکت‌های دادوستد شده شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد و سرمایه‌گذاری نیرو از استقبال بیشتری برخوردار بودند. قم

دیروز تعداد ۴۷۸هزار و ۲۸۸ سهم به ارزش ۸۴۳میلیون و ۹۳هزار ریال در بورس منطقه‌ای قم دادوستد شد. ۸۹درصد معاملات به خرید و ۱۱درصد به فروش اختصاص داشت. سیمان هگمتان، «وبوعلی» و «وامید» بیشترین حجم معامله را داشتند.

همدان

در معاملات چهارشنبه بورس منطقه‌ای همدان، تعداد ۶۵۹هزار و ۲۶۲سهم به ارزش یک‌میلیارد و ۴۳۱میلیون و ۴۹۳هزار و ۸۲۵ریال دادوستد شد که ۷۱درصد آن مربوط به خرید سهام و ۲۹درصد آن مربوط به فروش سهام بود. از میان شرکت‌هایی که سهام آنها دیروز در تالار بورس منطقه‌ای همدان دادوستد شده، سرمایه‌گذاری بوعلی، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و باما بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

تالار سهم آشنا

روز چهارشنبه در تالار اختصاصی کارگزاری سهم آشنا (سعادت‌آباد) تعداد ۱۵۸هزار و ۵۴۱ سهم به ارزش ۶۶۹میلیون و ۱۸هزار ریال مبادله شد که ۷۲درصد ارزش معاملات مربوط به فروش و ۲۸درصد آن مربوط به خرید بود. همچنین شرکت باما بیشترین ارزش فروش و شرکت سایپا بیشترین ارزش خرید معاملات این تالار را به خود اختصاص دادند.

ارومیه

روز چهارشنبه تعداد ۶/۲میلیون سهم در بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی مورد معامله قرار گرفت. ارزش ریالی معاملات، بالغ بر ۴/۶میلیارد ریال بود که ۴/۴۵درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن مربوط به فروش بود.

همچنین سهام شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید ۵۱درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه‌ای قرار داشت.

تبریز

در معاملات روز چهارشنبه بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی، تعداد ۴/۲میلیون سهم از سهام ۶۶ شرکت دادوستد شد که ۶۳درصد آن مربوط به خرید و ۳۷درصد آن مربوط به فروش سهام بود.

دیروز در بورس منطقه‌ای تبریز، فولاد خوزستان و سرمایه‌گذاری نیرو به ترتیب بیشترین ارزش ریالی خرید و فروش را داشتند.

زنجان

تالار بورس منطقه‌ای زنجان در روز چهارشنبه شاهد دادوستد ۲میلیون و ۵۳۵هزار و ۴۰۷ سهم (متعلق به ۴۲ شرکت) به ارزش بیش از ۵میلیارد و ۹۲۵میلیون ریال بود.

در این روز از کل معاملات انجام شده در بورس منطقه‌ای زنجان ۴۵درصد به خرید و ۵۵درصد بقیه به فروش سهام اختصاص داشت.

همچنین در این روز از کل معاملات انجام شده در تالار بورس منطقه‌ای زنجان سهام شرکت‌های توسعه معادن روی ایران، سایپا و فولاد خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد خریداران و سهام شرکت‌های سایپا، توسعه معادن روی ایران و سرمایه‌گذاری بوعلی به ترتیب بیشترین ارزش ریالی معاملات را به خود اختصاص دادند.

کرمانشاه

در معاملات روز چهارشنبه بورس منطقه‌ای کرمانشاه در مجموع تعداد ۱۲۲۶هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۴۱۰۷میلیون ریال دادوستد شد. از این تعداد سهام ۳۰درصد مربوط به خرید و مابقی مربوط به فروش بود. همین‌طور از میان سهام مورد مبادله، سهام شرکت‌های فولاد خوزستان، سرمایه‌گذاری بوعلی، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان از استقبال بیشتری نسبت به بقیه شرکت‌ها برخوردار بودند.

یزد

روز چهارشنبه در بورس منطقه‌ای یزد تعداد ۸/۱میلیون سهم به مبلغ سه‌میلیارد و نهصد و بیست و پنج‌میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و هفتصد و هشتاد و یک مبادله شد. در این روز در تالار یزد تعداد ۱۲۶نفر اقدام به خرید سهام کردند که بیشترین تعداد خریدار را سهام پارس خودرو با ۳۲نفر داشت. تعداد سهام مبادله شده نسبت به روز قبل ۶۴درصد افزایش داشته و ارزش معاملات نیز ۱۸درصد افزایش داشت.

اصفهان

دیروز در تالار بورس منطقه‌ای اصفهان تعداد ۱/۱میلیون سهم به ارزش ۳/۵۱میلیارد ریال دادوستد شد.بیشترین ارزش معاملات در این تالار به فولاد مبارکه اختصاص داشت.

شیراز

در تالار بورس منطقه‌ای فارس تعداد ۲میلیون و ۱۶۶هزار سهم، اوراق مشارکت و حق‌تقدم سهام به ارزش ۳میلیارد و ۹۳۵میلیون ریال دادوستد شد. از این میزان سهام معامله شده ۶۵درصد مربوط به خرید و بقیه مربوط به فروش سهام بود. دیروز سهام ۵۱شرکت در تالار مبادله گردید که از میان این شرکت‌ها قیمت سهام ۳۳شرکت افزایش، ۱۰شرکت کاهش و ۸شرکت ثابت بود. در تالار بورس فارس، کلا ۳۰۲نفر اقدام به خرید سهام کردند که سهام شرکت‌های سایپا، مپنا و سرمایه‌گذاری بوعلی به ترتیب با ۶۳، ۵۴ و ۵۳نفر بیشترین خریداران را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین ارزش ریالی معاملات بر روی سهام شرکت‌های سایپا سرمایه‌گذاری بوعلی و مپنا انجام شد.

قزوین

دیروز آمار عملکرد بورس اوراق‌بهادار قزوین حاکی از ۲میلیون و ۴۴۸هزار و ۱۵۰سهم، حق‌تقدم خرید و اوراق مشارکت به ارزش بیش از یک‌میلیارد و ۲۴میلیون و ۷۴۳هزار ریال بود که ۴۵درصد آن به خرید و ۵۵درصد نیز به فروش سهام اختصاص یافت.سهام شرکت‌های سایپا، سرمایه‌گذاری بوعلی و پارس‌خودرو بیشترین تعداد خریداران را داشتند و رایان سایپا، پارس‌خودرو و سرمایه‌گذاری بوعلی بیشترین حجم ریالی دادوستد را به خود اختصاص دادند.