گروه بورس- درآمد حاصل از فروش امسال لعابیران با ۲۰درصد افزایش پیش‌بینی شده است.

بنابراین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، لعابیران پیش‌بینی کرد تا پایان امسال از فروش محصولات خود مبلغ ۱۷۹میلیارد ریال درآمد داشته باشد. «شلعاب» طی دوره ۹ماه منتهی به آذرماه از فروش محصولات خود مبلغ ۱۲۱میلیارد و ۵۳۹میلیون ریال درآمد کسب کرد که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد افزایش داشته است و ۶۸درصد از بودجه شرکت را محقق کرده است. لعابیران درآمد هر سهم امسال را با ۲۵میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۸۰۰ریال پیش‌بینی کرده است که توانست تا پایان آذرماه معادل ۷۶درصد آن را محقق کند. پیش‌بینی عملکرد لعابیران برای سال مالی ۸۶ نسبت به عملکرد واقعی سال قبل به ترتیب فروش ۲۰درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش‌رفته ۲۵درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۶درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۲۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

شرکت اعلام کرده است که طرح بچینگ پلانت را با برآورد سرمایه‌‌گذاری به مبلغ ۱۳میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال در دستور کار دارد. طرح مذکور ۷۵درصد پیشرفت کار داشته است، ضمنا هزینه‌های انجام شده مبلغ ۹۵۱۳میلیون ریال و تاریخ بهره‌برداری این طرح اردیبهشت سال ۱۳۸۷ اعلام شده است و طبق اعلام شرکت در صورت به بهره‌برداری رسیدن طرح در زمان یادشده، اثر سودآوری با سرمایه فعلی در یک سال مالی برای هر سهم ۱۵۰ریال خواهد بود.

براساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیات‌مدیره تصمیم دارد مبلغ ۱۸میلیارد و ۱۴۴میلیون ریال (به ازای هر سهم ۷۲۰ریال) از سود را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.