گروه بورس- چادرملو گزارش ۹ ماهه داد. براساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار «کچاد» در دوره ۹ ماه منتهی به پایان آذرماه ۸۶، مبلغ ۶۰۷ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری را در شهریور و مهرماه مبلغ ۸۴۳ریال اعلام کرده است. از اینرو «کچاد» طی دوره مورد گزارش توانست ۷۲درصد از این پیش‌بینی را نسبت به بودجه محقق کند. این شرکت از بابت فروش محصولات خود در این دوره بیش از ۲هزار و ۴میلیارد ریال درآمد کسب کرد.

پیش‌بینی فروش «کچاد» در سال‌جاری برابر رقم سه‌هزار و ۲۰۸میلیارد و ۱۳۴میلیون ریال است.

فروش ۹ ماهه «کچاد» نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲درصد رشد دارد. از اینرو حاشیه سود خالص و ناخالص «کچاد» با افزایش مواجه است.

پیش‌بینی عملکرد «کچاد» برای سال مالی ۸۶ در مقایسه با پیش‌بینی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۵۵درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۴۹درصد افزایش، سود عملیاتی ۵۹درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۵۷درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس اعلام شرکت، هیات‌مدیره تصمیم دارد ۸۰درصد سود خالص سال ۸۶ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

این شرکت اعلام کرده است طرح ساخت کارخانه گندله‌سازی با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ یک‌هزار و ۸۶۸میلیارد ریال (مخارج انجام شده تاکنون مبلغ یک‌هزار و ۶۷۵میلیارد و ۱۳۳میلیون ریال و ۹۷درصد پیشرفت کار و در حال بهره‌برداری)، طرح توسعه خط چهارم کارخانه فرآوری با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۶۸۶میلیارد ریال (مخارج انجام شده تاکنون مبلغ ۵۹۷میلیارد و ۷۷۵میلیون ریال و ۹۹درصد پیشرفت کار و در حال بهره‌برداری)، طرح توسعه خط پنجم با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۸۰۰میلیارد ریال (مخارج انجام شده به مبلغ ۵۵میلیارد و ۶۲۵میلیون ریال و ۷درصد پیشرفت کار و تاریخ بهره‌برداری پایان مهرماه سال ۱۳۸۸) و نوسازی ماشین‌آلات معدنی با برآورد سرمایه‌گذاری ۵۵۰میلیارد ریال (مخارج انجام شده تاکنون مبلغ ۲۱۰میلیارد ریال و ۳۸درصد پیشرفت کار و بهره‌برداری تدریجی) را در دست اجرا دارد.