هر سهم بانک پاسارگاد در معاملات دیروز واحد OTC مبلغ ۱۲۲۰ ریال معامله شد.