گروه بورس- هدیه لطفی: به منظور آشنایی علاقه‌مندان به سرمایه‌‌‌گذاری در قالب بورس، این ستون به صورت روزانه مفاهیم اولیه و ابتدایی بازار سهام، که در قالب پرسش مطرح هستند را به صورت اختصار تشریح می‌کند. این مطلب برگرفته از سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی» و نوشته‌های «دکتر ابوالفضل شهرآبادی» است.

*عوامل موثر در تعدیل شاخص کل قیمت چیست؟

شاخص کل قیمت در موارد زیر تعدیل می‌یابد و در حقیقت تغییرات ناشی از موارد زیر در مقدار شاخص اثری ندارد.

۱ - ورود و خروج شرکت‌ها: به هنگام ورود و خروج شرکت‌ها، به دلیل افزایش یا کاهش ارزش جاری سهام، ارزش پایه سهام تعدیل می‌یابد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نشود. به عبارتی با افزایش صورت کسر در مخرج آن تغییری می‌دهند، تا حاصل تقسیم صورت بر مخرج تغییر نکند.

۲ - افزایش سرمایه از طریق آورده و یا مطالبات سهامداران: به علت اینکه با افزایش سرمایه از طریق مطالبات سهامداران، ارزش جاری سهام افزایش می‌یابد، بنابراین در این موارد نیز، ارزش پایه سهام باید به گونه‌ای تعدیل یابد تا تغییری در عدد شاخص حاصل نشود.

۳ - ادغام شرکت‌ها: در صورت ادغام دو یا چند شرکت نیز باید در ارزش پایه سهام تغییر داده شود تا عدد شاخص تغییری نکند.

ولی در برخی موارد نیازی به تعدیل شاخص نیست که این موارد عبارت است از: افزایش سرمایه از محل اندوخته، تجزیه و تجمیع سهام و پرداخت سود نقدی.