گروه بورس- شیمیایی پارس پامچال طی ۹ماه گذشته توانست ۱۶۳ریال از پیش‌بینی ۲۱۷ریالی سود هر سهم را محقق کند. براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «شپمچا» درآمد هر سهم امسال را با ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۲۱۷ریال پیش‌بینی کرده است که طی دوره ۹ماه معادل ۷۵درصد از پیش‌بینی سود هر سهم را پوشش داد. پیش‌بینی عملکرد شیمیایی پارس پامچال برای سال مالی ۸۶ نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۲۵درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۳درصد افزایش، سود عملیاتی ۳۹درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۹درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیات‌مدیره تصمیم دارد به ازای هر سهم مبلغ ۵۵ریال از سود سال ۸۶ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. پارس پامچال تا پایان آذرماه از فروش محصولات خود بالغ بر ۶۴ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال درآمد کسب کرد که این مبلغ عادل ۶۴ درصد از پیش‌بینی فروش شرکت را محقق کرد. این شرکت همچنین پیش‌بینی کرد تا پایان سال بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش داشته باشد.