گروه بورس- سرمایه‌‌گذاری صنعت نفت دلایل تعدیل مثبت پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال خود را اعلام کرد. بنابر اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، «ونفت» درآمد هر سهم امسال را با ۵۷۱میلیارد و ۲۲۹میلیون ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۲۶۳ریال پیش‌بینی کرده است که طی ۸ماه منتهی به آذرماه توانست با تحقق ۲۴۶ریال سود به ازای هر سهم معادل ۹۴درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم را پوشش دهد. پیش‌بینی عملکرد سرمایه‌گذاری صنعت نفت برای سال مالی ۸۶ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۲۷درصد کاهش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها مبلغ ۱۷۱میلیارد و۹۷۱میلیون ریال افزایش، سود عملیاتی ۱۳۰درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۰۹درصد افزایش داشته است.

شرکت پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۸۶ را در ۵ آبان‌ماه مبلغ ۱۳۰ریال اعلام کرده بود که دلایل تعدیل اخیر را فروش سهام نفت بهران، تغییر سیاست تقسیم سود شرکت‌های زیرمجموعه، احتساب ذخیره کاهش ارزش و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش درآمدهای متفرقه اعلام کرده است.

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت نفت بهران در ۲۹ آبان‌ امسال توسط شرکت فروخته شده است و از این بابت مبلغ ۱۶۵میلیارد و ۲۹۲میلیون ریال سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری (معادل ۱۱۰درصد از پیش‌بینی سود سال ۸۶) در حساب‌ها منظور شده است.