ایسنا- شرکت‌های هلدینگ وکالت واگذاری کل سهام را به سازمان خصوصی‌سازی می‌دهند. سیدمهدی عقدایی، معاون واگذاری سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب گفت: در جلسه رییس‌جمهوری با سازمان خصوصی‌سازی و بورس قرار شد شرکت‌های مادر تخصصی کل سهام را به سازمان خصوصی‌سازی وکالت دهند تا برای هر سهم به صورت جداگانه وکالت داده نشود و به این منظور مصوبه‌ای در هیات‌وزیران در حال تدوین است که براساس نظر رییس‌جمهوری این مصوبه به معنی وکالت‌نامه تلقی شده و نیازی نباشد که شرکت‌های مادر تخصصی به صورت جداگانه وکالت‌نامه ارائه کنند و به مراتبی که شرکت در فهرست واگذاری قرار گرفته و مصوبه هیات‌وزیران را می‌گیرد به معنی وکالت‌نامه تلقی می‌شود. وی ادامه داد: این مصوبه در‌حال‌حاضر تهیه شده و به هیات‌وزیران جهت تصویب نهایی ارسال شده است و احتمالا در عرضه‌های بلوکی مس و فولاد اجرایی می‌شود.

تصمیم‌گیری سه قوا برای تبدیل ودایع این شرکت

معاون سازمان خصوصی‌سازی در مورد آماده‌سازی سهام شرکت مخابرات افزود: در‌حال‌حاضر موضوع ودایع این شرکت و گزارش تلفیقی آن مطرح است که مراحل نهایی را گذرانده‌ قطعا این شرکت تا پایان سال واگذار می‌شود. وی با اشاره به نامشخص بودن زمان عرضه شرکت مخابرات خاطرنشان کرد: مشکل اصلی تبدیل ودایع این شرکت است که با جلسه‌ای با سران سه قوه تصمیم‌گیری می‌شود.

واگذاری بیش از سه‌میلیارد سهم دولتی

عقدایی در گفت‌وگو با مهر از واگذاری ۳‌میلیارد و ۲۷۲‌میلیون و ۸۸۶‌هزار و ۴۲۰سهم ‌شرکت‌های دولتی در راستای خصوصی‌سازی از ابتدای سال جاری تا پایان آذر‌ماه خبر داد و افزود: ارزش ناخالص سهام واگذار شده بالغ‌بر ۱۵‌هزار و ۳۷۷‌میلیارد و ۸۵۵‌میلیون ریال می‌شود. معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی، افزود: این میزان سهام واگذار شده متعلق به ۸ شرکت مادر تخصصی ساتکاپ، سازمان توسعه و نوسازی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان گسترش و نوسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، خدمات کشاورزی، توانیر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. وی تصریح کرد: از تعداد سهام واگذار شده ۱۵‌میلیون و ۹۷۱‌هزارو ۳۷۱ سهم متعلق به شرکت ساتکاپ، دو‌میلیارد و ۷۴۹‌میلیون و ۶۳۸‌هزارو ۷۱۰ سهم متعلق به سازمان توسعه و نوسازی، ۱۸‌میلیون و ۵۹۸‌هزارو ۸۳۷ سهم متعلق به سازمان خصوصی‌سازی، ۴۴۴‌میلیون و ۷۲۲‌هزار و ۸۲۹ سهم متعلق به سازمان گسترش و نوسازی و ۳۶۱‌هزار و ۹۸۷ سهم متعلق به سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای است. عقدایی ادامه داد: همچنین ۵۰۵‌هزار و ۱۲۰ سهم متعلق به شرکت خدمات کشاورزی، ۳۹‌میلیون و ۷۵۰‌هزار سهم متعلق به شرکت توانیر و ۳‌میلیون و ۳۳۷‌هزار و ۵۶۶ سهم متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.