ایران بورس- بازارسازی سهام شرکت سایپا از روز شنبه آغاز شد. عملیات بازارسازی سهام سایپا از روز گذشته با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و توسط کارگزاری مفید آغاز شد. براین اساس، دوره بازارسازی سهام سایپا تا پایان دی‌ماه خواهد بود و شرکت متعهد است روزانه یک‌میلیون سهم خود را بازارسازی کند.طبق این گزارش، حداکثر تعداد سهام قابل فروش به بازارساز از هرکد معاملاتی در هر روز پنج‌هزار سهم خواهد بود.