سایت الف - جهت تغییر و تحول در شیوه واگذاری سهام، اواسط آذرماه جلسه ویژه‌ای با حضور دکتر احمدی‌نژاد و مسوولین بورس و سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد. دکتر محمود احمدی‌نژاد در این جلسه دیدگاه‌های خود را در خصوص بورس مطرح ساخته و راهکارهایی را در مورد تغییر شیوه واگذاری سهام بیان کرد و اظهار داشت: بایستی تمامی موانع قیمتی و مقرراتی در راه عرضه سهام به مردم برداشته شود و حداکثر تسهیل در این مورد صورت گیرد.

وی افزود: قیمت برخی سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس‌گران است و باید در جهت متعادل‌سازی قیمت سهام عرضه شده اقدام شود.

وی اضافه کرد: باید موانعی که مسیر واگذاری شرکت‌های سازمان خصوصی‌سازی از مرحله دریافت وکالت تا عرضه در بورس را کند می‌کند، شناسایی و رفع شود.

رییس‌جمهوری با اشاره به تمامی لایه‌های مردم تاکید کرد: جهت‌گیری بورس باید سمت و سویی داشته باشد که پس‌اندازهای کوچک مردم صرف خرید سهام شود و در عرضه‌های بزرگ به گونه‌ای رفتار شود که عمده خریداران سهام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها یا شبه‌دولتی‌ها نباشند بلکه مردم باشند.احمدی‌نژاد در این جلسه ایده تشکیل شرکت‌های تعاونی برای خرید سهام را نیز مطرح کرد.بر اساس این ایده، شرکت‌های تعاونی خاصی با حمایت دولت و با سرمایه‌های کوچک مردم تشکیل شده و در کار خرید و فروش سهام وارد می‌شود. مدیریت این شرکت‌ها نیز تعاونی است و بدین ترتیب هم از سرمایه‌های کوچک مردمی استفاده می‌شود و هم مشکل ورود و جهت‌گیری مردم به بورس ملی حل می‌شود و هم جلوی ورود بی‌رویه شبه‌دولتی‌ها را در بورس خواهد گرفت.