گروه بورس- صنایع ریخته‌گری ایران در نیمه نخست امسال تنها سه درصد پیش‌بینی سود هر سهم و ۳۴درصد پیش‌بینی فروش خود را محقق کرد.

براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «خریخت» درآمد هر سهم امسال را با ۲۳میلیارد و ۶۰۷میلیون ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۶۹۰ریال پیش‌بینی کرده است.

پیش‌بینی عملکرد امسال «خریخت» در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۲۳درصد افزایش، بهای تمام شده کالا فروش رفته ۲۷درصد افزایش، سود عملیاتی ۳۹درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

مطابق اطلاعات دریافتی، نرخ برابری منابع و مصارف ارزی در پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۸۷ برای هر یورو معادل ۱۴۵۰۰ریال محاسبه شده است.

براساس اطلاعات دریافتی، هیات‌مدیره در نظر دارد ۸۰درصد از سود مالی ۸۷ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۸۷ پیشنهاد کند.

صنایع ریخته‌گری ایران اعلام کرده است تا تاریخ گزارش بیش از نیمی از موجودی کالای ساخته شده در پایان شهریور (بالغ بر ۲۰۰۰ تن به ارزش ۲۵میلیارد ریال) را به فروش رسانده است.