مهندس قدرتی، مدیرعامل شرکت شیمی بافت عضو گروه سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در نشستی خبر داد: شرکت شیمی بافت در عملکرد شش ماه خود نسبت به برنامه با رشد چشمگیری مواجه است که حاصل رشد ۲۰۰درصدی در سود بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، مدیرعامل شیمی بافت در ادامه بیان داشت: این شرکت رسیدن به ظرفیت اسمی ۸۴هزار تن در گام اول و دستیابی به تولید ۹۰هزار تن را در برنامه توسعه کمی خود دارد.