اصفهان

در تالار بورس منطقه‌ای اصفهان تعداد ۱/۲میلیون سهم به ارزش بیش از ۹/۳میلیارد ریال دادوستد شد. بیشترین ارزش معاملات در این تالار به بانک کارآفرین اختصاص داشت و پرطرفدارترین سهم سرمایه‌گذاری بوعلی بود.

کیش

دیروز در معاملات تالار منطقه‌ای کیش، ۸۰هزار و ۱۶۲سهم به ارزش ۱۴۰میلیون از سهام ۱۴شرکت دادوستد شد. از میان شرکت‌های دادوستدشده شرکت نیرومحرکه و سرمایه‌گذاری بوعلی، از استقبال بیشتری برخوردار بودند.۳۷درصد مربوط به خرید و ۶۳درصدمربوط به فروش سهام بود.

همدان

دیروز در معاملات بورس منطقه‌ای همدان، تعداد ۴۷۶هزار و ۱۰۰سهم به ارزش ۴۳۵میلیون و ۸۹۹هزار و ۹۲۰ریال دادوستد شد که ۳۸درصد آن مربوط به خرید سهام و ۶۲درصد آن مربوط به فروش سهام بود.از میان شرکت‌هایی که سهام آنها دیروز در تالار بورس منطقه‌ای همدان دادوستد شده، بانک پارسیان، سرمایه‌گذاری بوعلی و نیرومحرکه بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

تبریز

در معاملات روز گذشته بورس آذربایجان شرقی تعداد ۱/۲میلیون سهم از سهام ۵۱شرکت دادوستد شد که ۳۴درصد آن مربوط به خرید و ۶۶درصد آن مربوط به فروش سهام بود.بیشترین ارزش ریالی خرید را سیمان کردستان، کاغذسازی کاوه و سرمایه‌گذاری بوعلی دارا بودند.

زنجان

بورس زنجان در روز گذشته شاهد دادوستد ۷۵۱هزار و ۲۳۸سهم (متعلق به ۳۰شرکت) به ارزش بیش از یک میلیارد و ۵۵۵میلیون ریال بود.در این روز از کل معاملات انجام‌شده در بورس زنجان ۲۰درصد به خرید و ۸۰درصد بقیه به فروش سهام اختصاص داشت.

همچنین در این روز از کل معاملات انجام‌شده در بورس زنجان سهام شرکت‌های صنایع کاغذسازی کاوه، بانک پارسیان و البرز دارو به ترتیب بیشترین ارزش ریالی معاملات را به خود اختصاص دادند.

کرج

در معاملات روز دوشنبه در تالار کرج تعداد ۹/۱میلیون سهم به ارزش بیش از ۳میلیارد و ۱۵میلیون ریال دادوستد شد. از این میزان ۴۹درصد مربوط به خرید و ۵۱درصد مربوط به فروش بود.در معاملات دیروز سهام ۴۷شرکت با افزایش، سهام ۷۶شرکت با کاهش و سهام ۲۹شرکت بدون تغییر معامله شدند.