گروه بورس- شرکت سرمایه‌گذاری امید در ۹ ماه منتهی به سی‌ام مهر ۸۷ توانست ۷۲درصد از پیش‌بینی سود خود را محقق کند. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «امید» در مدت یاد شده توانسته ۷۵درصد از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، ۵۰درصد سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، ۷۹درصد سود حاصل از سایر فعالیت‌ها و ۱۰۰درصد هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهد.سرمایه‌گذاری امید پیش‌بینی درآمد هر سهم سال ۸۷ خود را مبلغ ۵۸۳ریال اعلام کرده که در ۹ ماه ۴۱۸ ریال آن محقق شده است.

البته به‌رغم تغییر در پیش‌بینی درآمد هر سهم، جزئیات پیش‌بینی تغییر یافته که شرکت دلایل تغییر را افزایش نرخ سود و میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌های کوتاه مدت، افزایش خالص درآمد عملیاتی به دلیل تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش خالص درآمد متفرقه به دلیل فروش بخشی از دارایی‌های ثابت اعلام کرده است. براساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیات‌مدیره در نظر دارد ۶۰درصد سود عملکرد سال مالی ۸۷ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی ۸۷ پیشنهاد کند.شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۶ را با سرمایه ۳هزار و ۱۵۰میلیارد ریال مبلغ ۳۱۰ریال که سپس به مبلغ ۴۲۱ریال رسید و در نهایت مبلغ ۵۴۵ ریال تحقق یافت.پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۸۷ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۶۰درصد افزایش‌، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها ۶۸درصد کاهش، سود عملیاتی ۱درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۷درصد افزایش یافته است.سرمایه‌گذاری امید اعلام کرده است که افزایش سرمایه به مبلغ هزار میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته را در دستور کار دارد.