کیش

در معاملات دیروز تالار منطقه‌ای کیش، تعداد ۳میلیارد و ۹۸میلیون سهم به ارزش ۹هزار و ۲۳۲میلیارد ریال از سهام ۹شرکت دادوستد شد. از میان شرکت‌های دادوستد شده شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و سیمان سپاهان از استقبال بیشتری برخوردار بودند. کرمانشاه

در معاملات روز چهارشنبه بورس منطقه‌ای کرمانشاه در مجموع تعداد ۱۰۲۴هزار سهم و حق‌تقدم به ارزش ۲۸۷۶میلیون ریال دادوستد شد که از این تعداد سهام ۱۵درصد مربوط به خرید بود.

تعداد سهام مبادله شده متعلق به ۲۱شرکت می‌باشد. همین طور از میان سهام مورد مبادله سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، صنایع جوشکاب یزد، سیمان بهبهان، سیمان دورود و سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس‌گستر از استقبال بیشتری نسبت به بقیه شرکت‌ها برخوردار بودند.

رشت

در معاملات روز چهارشنبه بورس گیلان تعداد ۴/۱میلیون سهم به ارزش ۸/۳میلیارد ریال دادوستد شد که از این میزان ۳۲درصد مربوط به خرید سهام بود.

ارزش ریالی سهام خریداری شده به مبلغ ۲/۱میلیارد ریال و به تعداد ۴۵۶۲۱۶ سهم و سهام فروخته شده به مبلغ ۶/۲میلیارد ریال و به تعداد ۹۷۱۲۵۱ سهم بود.

طی نشست معاملات دیروز کارگزاران در کل کشور، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری رنا، لعاب ایران و تکنوتار دارای بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های لامپ پارس شهاب، سیمان فارس و خوزستان و فنرسازی خاور دارای بیشترین کاهش قیمت بودند.

شیراز

تعداد ۲میلیون سهم اوراق مشارکت و حق تقدم سهام به ارزش ۵میلیارد و ۴۵میلیون ریال در روز چهارشنبه توسط ۱۶ کارگزار فعال در تالار شیراز دادوستد شد.

از این میزان سهام معامله شده ۳۲درصد مربوط به خرید و بقیه مربوط به فروش سهام بود.

دیروز سهام ۳۳ شرکت در تالار مبادله گردید که از میان این شرکت‌ها قیمت سهام ۱۲ شرکت افزایش، ۱۷ شرکت کاهش و ۴ شرکت ثابت بود.

دیروز در تالار بورس فارس کلا ۱۳۹ نفر اقدام به خرید سهام کردند که سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی، سیمان کردستان و توسعه فارس به ترتیب با ۲۷، ۲۳ و ۱۶ نفر بیشترین خریداران را به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین ارزش ریالی معاملات بر روی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، سیمان کردستان و گل گهر انجام شد.

تبریز

در معاملات روز چهارشنبه بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی تعداد ۵/۱میلیون سهم از سهام ۴۹ شرکت دادوستد شد که ۳۱درصد آن مربوط به خرید و ۶۹درصد آن مربوط به فروش سهام بود.

از میان ۱۹ کارگزاری فعال در بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی بیشترین ارزش معاملاتی خرید مربوط است به کارگزاری ایساتیس پویا به ارزش ۳۴۲میلیون ریال و بیشترین ارزش معاملاتی فروش مربوط است به کارگزاری ایستاتیس پویا به ارزش ۷۷۲میلیون ریال.

همچنین مخابرات ایران بیشترین ارزش ریالی خرید و سرمایه‌گذاری غدیر بیشترین ارزش ریالی فروش را از آن خود کردند.