گروه بورس- سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران درآمد هر سهم امسال را با سه‌هزار و 220میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ 215ریال پیش‌بینی کرده است.
براساس گزارش سازمان بورس و اوراق‌بهادار، پیش‌بینی عملکرد «وبانک» برای سال مالی ۸۷ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۱۰درصد کاهش، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها ۱۶۴درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۰۴درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۸۱درصد افزایش نشان می‌دهد.

مطابق تبصره بند د ماده 15اساسنامه شرکت «خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در پرتفوی شرکت باید به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور شود، اندوخته سرمایه‌ای بین سهامداران قابل تقسیم نبوده و می‌تواند برای افزایش سرمایه مورد استفاه قرار گیرد. فقط در موارد استثنایی برای حفظ روند سوددهی شرکت می‌توان با پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تا 20درصد از اندوخته سرمایه‌ای ایجاد شده را به حساب تقسیم سود انتقال داد».
براساس اطلاعات دریافتی از شرکت، مانده ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌‌ها در پایان سال مالی ۸۶ مبلغ ۲۷۵۱میلیارد ریال است. خالص درآمدها (هزینه‌ها)ی متفرقه سال مالی ۸۶ به مبلغ ۱۳۹۲۰میلیون ریال شامل تخفیفات دریافتی از خصوصی‌سازی بابت خرید سهام شرکت‌های صنعتی دریایی و سیمان اردبیل و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی غیرعملیاتی است.
براساس اطلاعات دریافتی، هیات‌مدیره «وبانک» در نظر دارد معادل 35درصد سود قابل تقسیم سال مالی 87 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.
شایان ذکر است که مبلغ ۱۷۳۱۶۰میلیون ریال (مبلغ ۵۴ریال به ازای هر سهم و معادل ۲۵درصد سود خالص)‌از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از فروش زمین فرشته است.
براساس اطلاعات دریافتی، سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران فروش سهام شرکت شفادارو را (با قیمت پایه 3566ریال به ازای هر سهم) در دستور کار دارد که پیش‌بینی کرده در صورت تحقق فروش سهام شرکت یاد شده، سود خالص شرکت به ازای هر سهم مبلغ 157ریال افزوده خواهد شد.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران درآمد هر سهم سال مالی ۸۶ را مبلغ ۲۰۹ریال اعلام کرده بود که براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۱۵ریال به ازای هر سهم محقق شده است. «وبانک» دلایل مغایرت را اعلام نکرده است.شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی برای سال مالی ۸۷ با سرمایه ۳۲۲۰میلیارد ریال به مبلغ ۲۶۹ریال به طور خالص است. «وبانک» پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی سال مالی ۸۶ را مبلغ ۱۶۴ریال اعلام کرده بود که بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ ۲۲۷ریال محقق شد.
این در حالی است که پیش‌بینی عملکرد تلفیقی «وبانک» برای سال مالی 87 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از فروش 26درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته 82درصد افزایش، سود عملیاتی معادل 96درصد افزایش و سود خالص معادل 4درصد افزایش نشان می‌دهد. شرکت دلایل تغییرات را عنوان نکرده است.